5 lutego

Wycena nieruchomości – biegli sądowi

Biegli sądowi wycena nieruchomości

Biegli sądowi wycena nieruchomości. Nasza specjalizacja to wycena nieruchomości. Specjaliści Lege Advisors posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu operatów szacunkowych. Zespół tworzą specjaliści z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego oraz biegli sądowi w temacie wyceny nieruchomości.

Zapraszamy do >> kontaktu << z naszymi ekspertami.

W ramach wieloletniej praktyki proces przygotowywania wycen nieruchomości (majątkowych) został ustandaryzowany. Tworząc operat przestrzegamy nie tylko norm prawnych, ale również wartości etyczne, tj. zachowanie tajemnicy zawodowej, bezstronności i obiektywności.

Oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług z zakresu wyceny nieruchomości. Obejmuje on opis wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, bankowo-hipotecznej, jak również wartości godziwej.

Wycena nieruchomości powstaje w celu:

 • ustalenia wartości rynkowej nieruchomości w celu jej sprzedaży
 • wyceny nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności kredytobiorcy
 • ustalenia wartości mienia dla potrzeb podziału majątku,
 • ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn lub od czynności cywilno – prawnych,
 • rozliczenia poniesionych nakładów,
 • przekształcenia prawa spółdzielczego w prawo własnościowe.

Poza współpracą z Klientami indywidualnymi, posiadamy również doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla:

 • instytucji państwowych – w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Ustalenia ceny w trybie przetargu, wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wyceny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego. Wyceny mienia na potrzeby sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu czy najemcy,
 • banków – wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wyceny egzekucyjne,
 • deweloperów i inwestorów – wyceny inwestycji na potrzeby finansowania, księgowe oraz sprzedaży.

Wycena nieruchomości – Warszawa i cała Polska

Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości

Nasze kompetencje w zakresie wycen nieruchomości były budowane w oparciu o konkurencyjny rynek warszawski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz i wycen dotyczących terenów i okolic Warszawy. W swoim portfolio mamy również projekty, które zrealizowaliśmy w innych częściach kraju.

Biegli sądowi

Od 16 lat opiniujemy w temacie nieruchomości dla sądów i prokuratur. Jako biegli sądowi m.in. wyceny nieruchomości, wystąpiliśmy w prawie 300 sprawach przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi. Pracujemy na zlecenie syndyków oraz komorników. Biegli sądowi w naszym zespole specjalizują się w wycenach nieruchomości, ruchomości oraz wycenach przedsiębiorstw. Opiniujemy także przed sądami w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.


Zobacz takżeWniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]