Opinie sądowe biegłych

Biegli sądowi w Warszawie

Biegli sądowi wycenyOd początku działalności Lege Advisors zajmowaliśmy się opiniowaniem dla sądów i prokuratur. Przez ostatnie 16 lat występowaliśmy w charakterze biegłych w kilkuset sprawach przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i upadłościowymi, na zlecenia syndyków i komorników oraz w postępowaniach prokuratorskich na terenie całego kraju.

Specjalizacje jakie nasz zespół reprezentuje w charakterze biegłych sądowych to wyceny: nieruchomości, przedsiębiorstw, ruchomości oraz restrukturyzacje i upadłości.

Mając taki zespół do dyspozycji jesteśmy w stanie podjąć się wielowymiarowych opinii dotyczących majątku w sporach sądowych i postępowaniach prokuratorskich, a także postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W szczególności specjalizujemy się w realizacji wyceny w formie Opisu i Oszacowania na potrzeby pre-packu dla:

– istotnego składnika majątku,
– zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
– przedsiębiorstwa w całości.

Zapraszamy do współpracy sądy, prokuratury, kancelarie prawne i podmioty poszukujące wsparcia w toczących się sporach, bądź podmioty przystępujące do sprzedaży w toku przygotowanej likwidacji (pre-pack) po stronie sprzedaży lub kupna.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

social-facebook social-instagram social-linkedin