Upadłość konsumencka – Małgorzata Ozdarska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt X GU 1224/16, ogłosił upadłość Małgorzaty Ozdarskiej, numer PESEL 73031304544, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]