15 kwietnia

Pre-pack

Pre-pack (przygotowana likwidacja) to instytucja, pochodząca z kultury anglosaskiej, która pojawiła się w Polsce w 2016 roku i ma na celu sprzedaż przedsiębiorstwa, jego części, bądź składników majątkowych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.


Pre-pack zakłada uzyskanie jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli bez potrzeby przeprowadzania nierzadko żmudnego i długotrwałego postępowania upadłościowego w ramach, którego dochodzi do zbycia poszczególnych składników majątkowych, które są sprzedawane w trybie przetargu bądź z wolnej ręki tracąc wartość jako spójna całość gospodarcza.

Procedura ta jest korzystna zarówno dla dłużnika, wierzycieli jak i nabywcy. Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji dochodzi do sprzedaży majątku nabywcy wskazanemu przez dłużnika unikając znacznych kosztów postępowania upadłościowego. Dzięki czemu może dojść do zbycia przedsiębiorstwa po cenie niższej niż łączna cena składników przedsiębiorstwa, ale zaspokajając wierzycieli w większym stopniu. Wniosek o pre-pack.

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

social-facebook social-instagram social-linkedin