18 sierpnia

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej? Przed pięcioma laty polskie prawo upadłościowe zostało wzbogacone o instytucję przygotowanej likwidacji, czyli tzw. „pre-pack”. Rozwiązanie to polega w dużym skrócie na złożeniu przez niewypłacalną firmę wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wyceną przedsiębiorstwa sporządzoną przez biegłego sądowego oraz ofertą chętnego inwestora. W przypadku zatwierdzenia takiej sprzedaży, przedsiębiorstwo pozbawione obciążeń przechodzi na własność inwestora. W ten sposób postępowanie upadłościowe trwa znacznie krócej, a przedsiębiorstwo może dalej funkcjonować bez zakłóceń.

A teraz pre-pack w upadłości konsumenckiej

W ubiegłym roku przygotowana likwidacja doczekała się dość obszernej nowelizacji. Rozwiała ona wiele dotychczasowych wątpliwości prawnych. Jednocześnie pre-pack został wprowadzony do postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli do tzw. upadłości konsumenckiej.

Obecnie majątek niewypłacalnego konsumenta o znacznej wartości może zostać zbyty na rzecz konkretnego podmiotu. A więc na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorstw. Przeprowadzenie tej procedury wymaga oczywiście sporządzenia wyceny przez biegłego sądowego oraz znalezienia inwestora, który wykupi dane składniki majątku.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

„Pre-pack” konsumencki, tak jak w przypadku procedury dla przedsiębiorców, ma za zadanie skrócić postępowanie upadłościowe i zapewnić szybkie zaspokojenie wierzycieli. Z punktu widzenia dłużnika takie rozwiązanie może być atrakcyjne przede wszystkim w wypadku posiadania nieruchomości. Mogłaby ona zostać odkupiona np. przez członka rodziny lub inną bliską osobę, co nie jest pewne w wypadku standardowej procedury likwidacyjnej.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej nie zyskał dotychczas wielkiej popularności. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki postępowań konsumenckich, ale również z braku powszechnej wiedzy na ten temat. Niezależnie od tego każdy konsument posiadający wartościowy majątek powinien przynajmniej rozważyć tę opcję przed złożeniem wniosku o upadłość do sądu.

Autor: Adam Pasternak

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]