28 maja

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Rośnie zainteresowanie procedurą przygotowanej likwidacji pre-pack, pojawiają się coraz to nowe pytania ze strony klientów, wreszcie rośnie liczba realizowanych postępowań. Warto więc jeszcze raz przypomnieć najważniejsze informacje związane z tą procedurą.

Procedura pre-pack

Przygotowana likwidacja (pre-pack) to procedura umożliwiająca sprzedaż całości lub części zadłużonego przedsiębiorstwa, przebiegająca według planu i na warunkach zatwierdzonych wcześniej przez dłużnika, nabywcę i przede wszystkim sąd. 

Postępowanie takie jest możliwe na mocy nowelizacji ustawy „Prawo Upadłościowe”, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku wprowadzając  nową instytucję w polskim Prawie Upadłościowym. Bardzo konkretnie zaś mówimy o artykule 56a  Ustawy „Prawo Upadłościowe”.

Głównym celem wprowadzonych zmian było usprawnienie i skrócenie czasu postępowania upadłościowego oraz skuteczniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Dzięki tym zmianom można szybciej i łatwiej sprzedać całe przedsiębiorstwo dłużnika, jego część lub wręcz poszczególne składniki majątkowe.

Procedura ta wcześniej nie były obecna w polskim systemie prawnym i jest to pewnego rodzaju zapożyczenie z prawodawstwa anglosaskiego.

Likwidacja przedsiębiorstwa 

W praktyce często mamy do czynienia z takim scenariuszem: firma traci płynność finansową, a jej zobowiązania są tak duże, że nie jest w stanie ich spłacić, a co za tym idzie plan naprawczy nie ma szans powodzenia. Do sądu wpływa wniosek o upadłość, składany przez samego dłużnika lub wierzyciela. Z reguły powoływany jest tymczasowy nadzorca sądowy i jeżeli zostały spełnione przesłanki  ogłoszenia upadłości, syndyk przechodzi do likwidacji majątku. Jeśli został złożony i zaakceptowany wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack), to dochodzi do sprzedaży części przedsiębiorstwa lub całości. Najczęściej do takiej transakcji dochodzi, gdy w skład firmy lub jej części wchodzi nieruchomość. W momencie ogłoszenia upadłości zostają zawieszone  wszystkie postępowania egzekucyjne, nawet jeśli komornik już wystawił dany składnik majątku  na sprzedaż. 

Przygotowana likwidacja czyli pre-pack to jedno z najlepszych rozwiązań w postępowaniu upadłościowym, bo daje szanse na płynne przejęcie upadającej firmy przez inny podmiot. Nie zapominajmy, że upadłość to w historii firmy zawsze najgorszy scenariusz, który oznacza  koniec często znanej od lat marki, nierzadko zamknięcie wielu miejsc pracy, koniec zaplanowanych inwestycji i nadziei inwestorów. Pre-pack pozwala znacznie złagodzić skutki i zminimalizować straty.

O przygotowanej likwidacji pisaliśmy też w tekstach Wniosek o pre-pack – wszystko, co trzeba wiedzieć”.

Zobacz także: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

social-facebook social-instagram social-linkedin