Restrukturyzacja firmy

Od 16 lat restrukturyzujemy polskie firmy. Zaufali nam najwięksi.

Restrukturyzacja twojej firmy

Restrukturyzacja firmy. Czujesz, że jest potrzebna? Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe i profesjonalne wsparcie wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych w firmie. Dzięki tej usłudze restrukturyzacja firmy zostanie przeprowadzona profesjonalnie i bezproblemowo.

Zapraszamy do współpracy:

  • wydz. restrukturyzacyjne i upadłościowe sądów,
  • przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego,
  • wierzycieli zainteresowanych restrukturyzacją swoich dłużników.

Nasi doradcy restrukturyzacyjni pomogą poprawić kondycję przedsiębiorstwa i uchronić go tym samym przed upadłością. W ramach różnych postępowań doradca może pełnić funkcje m.in.:

  • nadzorcy układu,
  • nadzorcy sądowego,
  • zarządcy, syndyka.

Dla firm, które mają problemy z obsługą zobowiązań, ale równocześnie posiadają potencjał rynkowy i szansę na stabilizację, jest nadzieja w postaci restrukturyzacji. Podobnie, jak w przypadku upadłości, większość postępowań restrukturyzacyjnych zaczyna się w sądzie, na wniosek firmy – dłużnika.

Doradca dokonuje kontroli działalności dłużnika, zapewnia wsparcie podczas procesu negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacji. W związku z powyższym kluczowym elementem przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego staje się jego interdyscyplinarność zapewniająca wsparcie we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Począwszy od kwestii związanych z finansami i rachunkowością, zarządzaniem, poprzez aspekty prawne oraz kwestie związane z nieruchomościami, które w wielu przypadkach są istotnym składnikiem majątku firmy.

Restrukturyzacja firmy 2021- zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia

W ramach usług doradczych przygotowujemy również plany restrukturyzacyjne w trybie art. 10 ust. 4 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne na potrzeby firm oraz nadzorców/zarządców w prowadzonych przez nich postępowaniach.

Zapraszamy do kontaktu >>

Restrukturyzacja firmy – czym jest w praktyce?

Restrukturyzacja firmy

Jest zespołem działań prowadzących do poprawy efektywności przedsiębiorstwa poprzez reorganizację jego struktur. Procedura stosowana jest w przypadku pojawienia się problemów finansowych w szczególności utraty płynności finansowej. Podstawowym celem restrukturyzacji jest usprawnienie funkcjonowania oraz poprawa wydajności wykorzystania zasobów firmy. Naprawa odbywająca się w ten sposób przypomina nieco postępowanie upadłościowe (udział sądu i doradcy restrukturyzacyjnego), ale w przeciwieństwie do niego – firma ma szansę nie tylko przetrwać, ale również osiągać sukcesy w przyszłości.

Wdrożenie rozwiązań restrukturyzacyjnych pozwala na łagodne przejście przez trudny okres, ograniczając straty majątkowe do minimum. Przyczyn wprowadzania procedur restrukturyzacyjnych jest wiele. Większość z nich znajduje się wewnątrz firmy i mogą do nich należeć np. zbyt wysokie koszty działalności, przeinwestowanie lub straty ponoszone na etapie produkcji.

Zapytaj o Wniosek o pre-pack    Zobacz: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne