Restrukturyzacja firmy

Czy czujesz, że restrukturyzacja firmy jest potrzebna? Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia kompleksowe i profesjonalne wsparcie wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych w firmie. Dzięki tej usłudze restrukturyzacja zostanie przeprowadzona profesjonalnie i bezproblemowo. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością daje wiele narzędzi w rozmowach z wierzycielami. Chodzi o umorzenie części zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty czy odroczenie płatności, które wierzyciele są gotowi zaakceptować.

restrukturyzacja firmy

Nasi doradcy pomogą poprawić kondycję przedsiębiorstwa i uchronić je tym samym przed upadłością. W ramach różnych postępowań doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcje m.in.:

Czas na restrukturyzację

Decyzja, że potrzebna jest restrukturyzacja to pierwszy krok do naprawienia jej sytuacji. Kolejnym jest wybór odpowiedniego trybu w jakim można podjąć działania o czym decyzję trzeba podjąć już na etapie składania wniosku o restrukturyzację. Każde z nich jest dopasowane do innych potrzeb przedsiębiorstwa. Inny rodzaj postępowania wybierze działalność informatyczna, która czeka na zyski z poniesionej inwestycji, inny duży zakład metalurgiczny, którego problemy wynikają z sytuacji rynkowej, a inny firma transportowa, której problemy wynikają z przedłużającego się sporu sądowego.

Restrukturyzacja – kiedy zacząć?

Dla firm, które mają problemy z obsługą zobowiązań, ale równocześnie posiadają potencjał rynkowy i szansę na stabilizację, jest nadzieja w postaci restrukturyzacji. Podobnie, jak w przypadku upadłości, większość postępowań restrukturyzacyjnych zaczyna się w sądzie, na wniosek firmy – dłużnika. Restrukturyzacja to szansa na jej uratowanie przed utratą płynności finansowej. Prawo upadłościowe podaje jasne warunki niewypłacalności – gdy przedsiębiorca stracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań, gdy ma zaległości przekraczające ponad 3 miesiące oraz gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wysokość majątku spółki przez ponad 24 miesiące.

Restrukturyzowanie pozwala na dalsze prowadzenie biznesu i zapobiega upadłości. Jednak warunkiem koniecznym do zastosowania restrukturyzacji jest zdolność do pokrywania bieżących kosztów. W ramach restrukturyzacji firmy można osiągnąć m.in. odroczenie płatności, umorzenie części zobowiązań oraz konwersję udziałów i akcji. Jest ona skierowana do firm, które są zagrożone niewypłacalnością, albo już są niewypłacalne.

Restrukturyzacja jest skierowana do…

… przedsiębiorców, którzy popadli w problemy finansowe, ale potrzebują czasu, ochrony przed wierzycielami i odpowiednich środków naprawczych, żeby ocalić firmę. Przykładową sytuacją, kiedy restrukturyzacja może pomóc, jest pandemia koronawirusa, która powoduje problemy wielu branż (mimo właściwego prowadzenia firmy).

Zdrowe przedsiębiorstwo w obliczu niezależnych problemów potrzebuje renegocjować umowy, zabezpieczyć się przed wierzycielami i otrzymać czas na podjęcie odpowiednich działań. Do takich przedsiębiorstw jest skierowana restrukturyzacja. Doradca dokonuje kontroli działalności dłużnika, zapewnia wsparcie podczas procesu negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacji. W związku z powyższym kluczowym elementem przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego staje się jego interdyscyplinarność zapewniająca wsparcie we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Począwszy od kwestii związanych z finansami i rachunkowością, zarządzaniem, poprzez aspekty prawne oraz kwestie związane z nieruchomościami, które w wielu przypadkach są istotnym składnikiem majątku firmy.

Restrukturyzacja firmy – czym jest w praktyce?

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy jest zespołem działań prowadzących do poprawy efektywności przedsiębiorstwa poprzez reorganizację jego struktur. Procedurę stosuje się w przypadku pojawienia się problemów finansowych w szczególności utraty płynności finansowej. Podstawowym celem restrukturyzacji jest usprawnienie funkcjonowania oraz poprawa wydajności wykorzystania zasobów firmy. Naprawa odbywająca się w ten sposób przypomina nieco postępowanie upadłościowe (udział sądu i doradcy restrukturyzacyjnego), ale w przeciwieństwie do niego – firma ma szansę nie tylko przetrwać, ale również osiągać sukcesy w przyszłości.

Wdrożenie rozwiązań restrukturyzacji firmy pozwala na łagodne przejście przez trudny okres, ograniczając straty majątkowe do minimum. Przyczyn wprowadzania procedur restrukturyzacyjnych jest wiele. Większość z nich znajduje się wewnątrz spółki i mogą do nich należeć np. zbyt wysokie koszty działalności, przeinwestowanie lub straty ponoszone na etapie produkcji.

Przedsiębiorstwo dostaje wiele korzyści…

Restrukturyzowanie pozwala zdobyć czas potrzebny na wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. W tym okresie wierzyciele nie mają prawa prowadzić egzekucji, a przedsiębiorca może się skupić na poprawie aktualnej sytuacji spółki. To także czas na złożenie propozycji dla wierzycieli sprzed daty otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Dzięki restrukturyzacji przedsiębiorca może osiągnąć porozumienie w zakresie odroczenia terminu wykonania umowy, rozłożenia wierzytelności na raty, umorzenia części zadłużenia, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

Wierzyciele powinni rozumieć, że dając szansę restrukturyzacji zwiększają swoje szanse na odzyskanie chociaż części środków pieniężnych, których w ramach zwykłej egzekucji czy upadłości mogliby nie odzyskać.

W trakcie restrukturyzacji przedsiębiorca otrzymuje szansę wsparcia przez doradcę restrukturyzacyjnego, który potrafi opracować plan i propozycje układowe dla wierzycieli (muszą być zaakceptowane przez Sąd i wierzycieli).

Popularność restrukturyzacji firm w Polsce

W 2020 roku rozpoczęto 800 postępowań restrukturyzacyjnych firm. W grudniu 2020 roku odbyły się 144 takie postępowania i był to najwyższy wynik miesięczny. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o restrukturyzacji firm, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r.  było ich 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465. Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań, to najczęściej występowano o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 49 proc. postępowań.

W związku z pandemią wprowadzono nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 firm, w sierpniu 40, we wrześniu 64 , w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 35,82% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 31,86%. W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,38% i wielkopolskim 12,5%. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 18,87%, rolnictwem 17,36%, , przetwórstwem przemysłowym 15,09%.

Restrukturyzacja firmy

Decyzja o restrukturyzowaniu to pierwszy krok

Kolejnym jest wybór odpowiedniego rodzaju postępowania. O tym decyzję trzeba podjąć już na etapie składania wniosku o restrukturyzację. Każdy tryb jest dopasowuje się do potrzeb przedsiębiorstwa. Inny tryb wybierze spółka informatyczna, która czeka na zyski z poniesionej inwestycji. Inny, duży zakład metalurgiczny, którego problemy wynikają z sytuacji rynkowej, Jeszcze inny, spółka transportowa, której problemy wynikają z przedłużającego się sporu sądowego.

Polskie przepisy znają pięć rodzajów postępowań:

1) Przyspieszone postępowanie układowe
2) Postępowanie układowe
3) Postępowanie sanacyjne
4) Postępowanie o zatwierdzenie układu
5) Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Wybór odpowiedniego postępowania może mieć wpływ na to, czy powiedzie się sama restrukturyzacja biznesu. W ramach niektórych postępowań można liczyć na szybką ochronę majątku firmy przed egzekucją, ale nie pozwala to na głębokie zmiany. Natomiast postępowania w ramach, których zostaną przeprowadzone dogłębne zmiany wymagają czasu i ochrona przeciwegzekucyjna może zostać udzielona dopiero po 2-3 miesiącach. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest właśnie wybór odpowiedniego postępowania, patrząc na korzyści, sytuację przedsiębiorstwa oraz praktykę sądową.

Zapraszamy do współpracy:

  • wydziały restrukturyzacyjne i upadłościowe sądów,
  • przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego,
  • wierzycieli zainteresowanych restrukturyzacją swoich dłużników.

W ramach usług doradczych przygotowujemy również plany restrukturyzacyjne w trybie art. 10 ust. 4 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne na potrzeby firm oraz nadzorców/zarządców w prowadzonych przez nich postępowaniach. Zapraszamy do kontaktu >>

Coraz więcej restrukturyzacji firm

Według Monitora Sądowego i Gospodarczego do końca sierpnia 2021 roku wszczęto w Polsce 1269 restrukturyzacji firm. Branżą, która najczęściej wybierała restrukturyzację było rolnictwo. Nasi rolnicy coraz skuteczniej bronią się przed widmem upadłości.

Restrukturyzacja niesie z sobą wiele korzyści. Zapewnia szybką ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi. Chroni przed wypowiadaniem przez wierzycieli ważnych dla podmiotu umów. Daje cztery miesiące czasu na wypracowanie porozumienia z wierzycielami.tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególnie ciekawym wariantem, gdyż nie wymaga zaangażowania dużych środków finansowych. W przeciwieństwie do pomocy publicznej na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych, która dla uruchomienia wymaga tzw. wkładu własnego.

Zapytaj o: Wniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach