10 maja

Restrukturyzacja w 7 krokach – referat Przemysława Furmanka

Nasz pracownik – Przemysław Furmanek (asystent syndyka) – został zakwalifikowany do wystąpienia z referatem na konferencji „Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w praktyce”, która odbyła się 7 maja br. w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego). Referat Przemysława Furmanka – Restrukturyzacja w 7 krokach – wskazuje na przesłanki, które pozwalają zwiększyć szanse na skuteczną restrukturyzację.


Jedynie 24% postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce dotąd kończyło się pomyślnie. Mój referat jest efektem wszystkich tych powodzeń i niepowodzeń podczas restrukturyzacjimówi Przemysław Furmanek. – Nie ma jednak uniwersalnej drogi do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji. Niezbędne jest dopasowywanie istniejących rozwiązań do potrzeb, ale i możliwości restrukturyzowanego przedsiębiorstwadodaje.

Skrócone, najważniejsze elementy referatu „Restrukturyzacja w 7 krokach”:

1. Prowadząc przedsiębiorstwo niezbędne jest badanie sytuacji finansowej spółki. Istnieje możliwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w sytuacji nie tylko niewypłacalności, jak ma to miejsce przy ogłoszeniu upadłości, ale także i przy zagrożeniu niewypłacalnością.

2. Po dostrzeżeniu przesłanek do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, albo mając wątpliwości co do potrzeby restrukturyzacji warto skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym, który jest specjalistą w dziedzinie restrukturyzacji.

3. Istotny jest wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego spośród: Postępowania o zatwierdzenie układu, Przyspieszonego postępowania układowego, Postępowania układowego oraz Postępowania sanacyjnego. Każde z nich posiada inne, praktyczne zastosowanie, które należy dobrać indywidualnie do każdego podmiotu.

4. Opracowanie konkretnych planów restrukturyzacyjnych poprzez przygotowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego stanowiącego element wniosku o otwarcie postępowania, który będzie wiarygodny dla Sądu.

5. Znacząca część przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji potrzebuje dodatkowych środków finansowych celem poprawienia płynności finansowej, pozwalającej nie tylko na rozwój dotychczas prowadzonej działalności, ale także na spłatę wierzytelności. Istotne jest więc pozyskanie finasowania zewnętrznego od kontrahentów, inwestorów, wierzycieli, bądź w ramach pomocy publicznej.

6. Restrukturyzacja firmy może trwać od kilku miesięcy do 2-3 lat, w zależności od rodzaju postępowania i środków restrukturyzacyjnych, które należy zastosować. Jak wskazują wyniki dotychczasowych obserwacji im restrukturyzacja trwa krócej, tym są większe szanse na skuteczne jej zakończenie.

7. Należy pamiętać o potrzebie uzyskania porozumienia z wierzycielami, od których ostatecznie zależy przyjęcie układu. Otwierając postępowanie restrukturyzacyjne niezbędne jest uwzględnianie warunków, na jakie skłonni zgodzić się wierzyciele, którzy w przypadku upadłości, mogą co do zasady liczyć jedynie na szczątkową spłatę wierzytelności.

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]