15 czerwca

Sądowy sukces syndyków Lege Advisors

Szymon Mojzesowicz, pełniąc rolę syndyka wraz z pomocą Przemysława Furmanka, uzyskał prawomocne postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego na składniku masy upadłości. Zabezpieczenie dotyczyło nieruchomości i było ustalone przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej. Pomimo zażalenia Prokuratora, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga utrzymał w mocy swoje postanowienie o uchyleniu.

Mamy nadzieję, że to orzeczenie stanie się kamieniem węgielnym pod orzecznictwo wykazujące się zrozumieniem dla pracy syndyków. Chodzi o sytuację, gdy w skład masy upadłości wchodzi majątek zabezpieczony na poczet wykonania wyroku w sprawie karnej.mówi Szymon Mojzesowicz, CEO Lege Advisors.

Dotychczasowa praktyka całkowicie paraliżowała postępowania upadłościowe w sytuacji, kiedy na składniku majątku istniało zabezpieczenie ustanowione przez prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym (w trybie art. 291 Kodeksu Postępowania Karnego). Dopiero zakończenie często wieloletniego postępowania karnego dawało możliwość pełnej likwidacji masy upadłości. Prowadziło to do istotnego pokrzywdzenia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Nie mogli oni zostać zaspokojeni ze względu na zakaz zbywania rzeczy nałożony przez prokuratora, a równocześnie nie wywierało oczekiwanych skutków dla Skarbu Państwa.

Lege Advisors

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]