10 stycznia

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Uproszczona restrukturyzacja

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne weszło w życie w czerwcu 2020 roku. Dzięki temu firma, która wpadła w kłopoty finansowe może samodzielnie uruchomić restrukturyzację bez wnoszenia sprawy do sądu.

Uproszczone postępowanie niesie z sobą wiele korzyści dla firmy. Zapewnia szybką ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi. Chroni także przed wypowiadaniem przez wierzycieli ważnych dla firmy umów.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala zawrzeć jedynie umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorca układu). Wystarczy także dać ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera się postępowanie o zatwierdzenie układu (jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych w polskim prawie).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami >>

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia…

…firmie-dłużnikowi ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi (obejmuje to także wierzytelności zabezpieczone rzeczowo). Dotyczy to jednak konkretnego czasu: do 4 miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie mogą wypowiedzieć ważnych dla funkcjonowania firmy umów, np. najmu, dzierżawy, leasingu. Reasumując, dłużnik ma w tym postępowaniu 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami. W ramach układu/porozumienia z wierzycielami istnieje szansa na rozłożenie spłat na raty, umorzenia części zobowiązań czy odroczenia terminu płatności. Nadzorca układu może zaproponować plan restrukturyzacyjny, analizujący perspektywy i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością. Cały ten proces musi się jednak zamknąć w 4 miesiącach od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ochrona wierzycieli

Uproszczone postępowanie
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Ustawodawca zagwarantował w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym także ochronę wierzycieli. Dzięki temu istotne decyzje dotyczące majątku firmy nie odbędą się bez zgody nadzorcy. Ma to być forma kontroli nad próbami wyprowadzenia z firmy dużego majątku.

Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest w takim postępowaniu przygotowanie wraz z przedsiębiorcą układu z wierzycielami. Układ, który zatwierdzili wierzyciele, otrzymuje Sąd, który  ostatecznie go akceptuje (lub nie). Od tego momentu rozpoczyna się realizowanie postanowień układu. W Polsce jest obecnie ponad 1500 doradców restrukturyzacyjnych.

UPR  jest szybsze, tańsze, skuteczniejsze. Ma dać czas przedsiębiorcom na ratowanie firmy przed bardzo dużymi kłopotami, tj. upadłością. Jest to rozwiązanie czasowe, które obowiązuje do czerwca 2021 roku.

Uproszczona restrukturyzacja to procedura…

UPR

… powstała na bazie postępowania o zatwierdzenie układu. Ale wzbogacona jest o wstrzymanie egzekucji komorniczej na okres 4 miesięcy bez udziału sądu. Procedura ta polega na zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i dokonaniu obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego momentu przedsiębiorcy przysługuje ochrona przeciwegzekucyjna. Może teraz skupić się wraz z doradcą restrukturyzacyjnym na rozmowach z wierzycielami i przygotowaniu propozycji układowych, które będą satysfakcjonujące. Procedura ta uniezależnia przebieg postępowania restrukturyzacyjnego od sądu. Pozwala także wstrzymać egzekucję i zwolnić rachunki bankowe w ciągu kilku dni od rozpoczęcia współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. Założenia te dają duże zaufanie przedsiębiorcom.

Uproszczona restrukturyzacja z przyszłością

Uproszczona restrukturyzacja firmy nie jest jeszcze zbyt znana zarówno wśród przedsiębiorców, jak i komorników. Odbija się to na skuteczności udzielonej ochrony przed egzekucją. W sytuacji, gdy nie następuje natychmiastowe zwolnienie środków pieniężnych na kontach, a wierzyciele traktują to jako próbę ucieczki przed egzekucją. Natomiast widoczne jest powolne oswajanie się z tą procedurą i przyzwyczajanie do tego, że kontrahent może otworzyć uproszczone postępowanie w związku z trudną sytuacją firmy. Jest to o tyle istotne, że rząd nie wyklucza ponownego częściowego lub całkowitego lockdownu i skorzysta z tej procedury wielu przedsiębiorców.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

A zatem dzięki uproszczonemu postępowaniu udział sądu w procedurze jest ograniczony do minimum. Na samym początku dłużnik zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, w tym wierzytelności spornych.

Kolejnym istotnym elementem jest podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże dłużnikowi zawrzeć układ z wierzycielami oraz zostanie jego nadzorcą. W Polsce jest obecnie ponad 1540 doradców restrukturyzacyjnych. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem czasowym, przewidzianym w prawie do czerwca 2021 roku.

Uproszczone postępowanie to nowy sposób na ratowanie firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwa, które stoją na progu bankructwa, mogą w bezpieczny, szybki i tani sposób dogadać się z wierzycielami. Z całą pewnością jednym z pierwszych pytań, które zada sobie przedsiębiorca rozważający skorzystanie z UPR, będzie brzmiało: jakie są tego koszty?

Przede wszystkim procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jako nadzorca układu pomoże on dojść do porozumienia z wierzycielami i będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Ile kosztuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Generalnie wynagrodzenie doradcy ustalić można dowolnie, w drodze zawartej umowy. Ustawodawca przewidział jednak w art. 21 „Tarczy 4.0” pewne ograniczenia w wysokości tego wynagrodzenia. Dotyczą one dłużnika, który jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio poniżej 10 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 2 mln euro) lub małym przedsiębiorcą (zatrudniający w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat średnio od 10 do 49 pracowników; obrót/aktywa w co najmniej 1 z ostatnich 2 lat poniżej 10 mln euro).

W takim przypadku wynagrodzenie nadzorcy układu nie może przekraczać 15% sumy przeznaczonej dla wierzycieli. Dodatkowo, jeśli wierzyciele w wyniku układu otrzymają środki mieszczące się w przedziale 100 000,01 zł – 500 000 zł, to nadzorca będzie mógł uzyskać jeszcze maksymalnie 3% nadwyżki ponad 100 000 zł. Z kolei układ przewidujący spłacenie zobowiązań w kwocie przewyższającej 500 000 zł, pozwoli nadzorcy uzyskać „premię” w wysokości do 1% nadwyżki. Przedsiębiorcy pamiętajcie – ostatnią deską ratunku może być właśnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowania restrukturyzacyjne coraz popularniejsze

Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2020 r. wszczęto 800 postępowań restrukturyzacyjnych. W grudniu rozpoczęto 144 takie postępowania i był to najwyższy wynik miesięczny. 2016 rok był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów o postępowaniach restrukturyzacyjnych, na podstawie których rozpoczęto 212 takich postępowań. W 2017 r. takich postępowań było 348, w 2018 r. 465, a w 2019 r. 465

Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – 49% wszystkich postępowań.

W związku z pandemią covid – 19 wprowadzono nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, przepisy opublikowano 23 czerwca 2020 r. W lipcu z tego typu z postępowania skorzystało 30 przedsiębiorców, w sierpniu 40, we wrześniu 64 przedsiębiorców, w październiku 73, w listopadzie 67, a w grudniu 118. Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 35,82% i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 31,86%

W 2020 roku najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych rozpoczęto w województwie mazowieckim 21,38% i wielkopolskim 12,5%. Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które zajmowały się handlem 18,87%, rolnictwem 17,36%, przetwórstwem przemysłowym 15,09%.

Zapytaj o Wniosek o pre-pack  Zobacz: Wniosek o upadłość spółki 

 

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]