Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

86 / 100

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W czerwcu 2020 roku weszło w życie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki temu firma, która wpadła w kłopoty finansowe może samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację bez wnoszenia sprawy do sądu. Uproszczone postępowanie niesie z sobą wiele korzyści dla firmy. Zapewnia szybką ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi. Chroni przed wypowiadaniem przez wierzycieli ważnych dla firmy umów.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala zawrzeć jedynie umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorca układu) oraz dać ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera się postępowanie o zatwierdzenie układu (jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych w polskim prawie).

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne…

…ma zapewnić firmie-dłużnikowi ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi (obejmuje to także wierzytelności zabezpieczone rzeczowo). Dotyczy to jednak konkretnego czasu: do 4 miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć ważnych dla funkcjonowania firmy umów, np. najmu, dzierżawy, leasingu. Krótko mówiąc, dłużnik ma w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami.

W ramach układu/porozumienia z wierzycielami istnieje szansa na rozłożenie spłat na raty, umorzenia części zobowiązań czy odroczenia terminu płatności. Nadzorca układu może zaproponować plan restrukturyzacyjny, analizujący perspektywy i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością. Cały ten proces musi się jednak zamknąć w 4 miesiącach od daty obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ochrona wierzycieli

Ustawodawca zagwarantował w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym także ochronę wierzycieli. Istotne decyzje związane z majątkiem firmy nie będą mogły być zrealizowane bez zgody nadzorcy. Ma to być forma kontroli nad próbami wyprowadzenia z firmy dużego majątku.

Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest w takim postępowaniu przygotowanie wraz z przedsiębiorcą układu z wierzycielami. Zatwierdzony przez wierzycieli układ przedstawiany jest Sądowi, który ostatecznie go zaakceptuje (lub nie). Od tego momentu rozpoczyna się realizowanie postanowień układu. W Polsce jest obecnie ponad 1460 doradców restrukturyzacyjnych.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być szybsze, tańsze, skuteczniejsze. Ma dać czas przedsiębiorcom na ratowanie firmy przed bardzo dużymi kłopotami, tj. upadłością. Jest to rozwiązanie czasowe, przewidziane w prawie do czerwca 2021 roku. 

Lege Advisors – upadanie.pl

Zobacz: Wniosek o upadłość spółki

 

social-facebook social-instagram social-linkedin