2 grudnia

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji

Wniosek o otwarcie restrukturyzacjiWniosek o otwarcie restrukturyzacji w Lege Advisors. Restrukturyzacja firmy to przede wszystkim szansa dla przedsiębiorstwa znajdującego się w pozornie beznadziejnym położeniu. Dzięki prawnemu wprowadzeniu postępowania naprawczego majątek firmy jest zabezpieczony przed egzekucją komorniczą, a samo przedsiębiorstwo może nadal pracować i samodzielnie zarobić na spłatę wszelkich wierzytelności. Podstawą skutecznej restrukturyzacji jest wniosek restrukturyzacyjny.

Lege Advisors przygotuje dla Waszej firmy profesjonalny wniosek o otwarcie restrukturyzacji. Dzięki niemu w szybki i efektywny sposób rozpoczniecie restrukturyzację swojego biznesu. – skontaktuj się z nami >>

Test restrukturyzacyjny

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji – postępowanie o zatwierdzenie układu

Pierwszą ścieżką jaką może obrać przedsiębiorstwo znajdujące się w opałach finansowych jest tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura ta charakteryzuje się minimalnym sformalizowaniem, pozwala na samodzielne wypracowanie warunków spłaty długów, bez konieczności angażowania sądu w negocjacje z wierzycielami. Rola organów władzy sądowniczej sprowadza się jedynie do potwierdzenia zawartego między dłużnikiem a wierzycielami układu. Rozwiązanie sprawdza się w firmach, które stale działają oraz pozostają wypłacalne, jednakże chwilowo utraciły płynność lub są taką utratą zagrożone w niedalekiej przyszłości.

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji – przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Kolejnymi praktykowanymi procedurami restrukturyzacyjnymi są przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe. Powyższe postępowania są do siebie podobne, w obydwu układ z wierzycielami wypracowywany jest dopiero w trakcie postępowania (głosowanie nad zawarciem układu odbywa się w ramach zgromadzenia wierzycieli), a jego propozycje oparte są na planie restrukturyzacji sporządzonym przez nadzorcę sądowego. W trakcie postępowania dłużnik zachowuje prawo prowadzenia swoich spraw (czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego).

Przyspieszone postępowanie układowe z założenia zakłada szybszy tryb procedowania (np. wniosek o otwarcie postępowania powinien być rozpatrzony teoretycznie w terminie 7 dni), ale skorzystanie z niego jest możliwe, jeśli suma wierzytelności spornych (które dłużnik kwestionuje i wobec których nie wydano prawomocnego wyroku czy prawomocnej decyzji) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jeśli przekracza 15% to prowadzi się postępowanie układowe w trybie „zwykłym”.

Wniosek o otwarcie restrukturyzacji – postępowanie sanacyjne

Ostatnim i chyba najbardziej daleko idącym trybem restrukturyzacji jest postępowanie sanacyjne, które umożliwia nie tylko redukcję długów w ramach układu z wierzycielami, ale rozwiązanie nieopłacalnych umów z kontrahentami i ograniczenie zatrudnienia w trybie przewidzianym dla upadłości. Sanacja zapewnia największą ochronę przed egzekucją, ale w większości przypadków wiąże się z odsunięciem dotychczasowego zarządu od sprawowania władzy i powierzeniem jej zarządcy ustanowionemu przez sąd.

Podstawą każdego postępowania restrukturyzacyjnego powinien być wiarygodny plan restrukturyzacji sporządzony w sposób profesjonalny i czytelny. Plan restrukturyzacji musi przekonać wierzycieli, że redukcja zobowiązań i udzielenie kredytu zaufania dłużnikowi jest bardziej opłacalne niż przeprowadzenie upadłości. Restrukturyzacja może bowiem przynieść korzyści zarówno dla samego dłużnika i jego pracowników, jak i dla kredytodawców, dostawców, podwykonawców, klientów. Warunkiem podjęcia skutecznej restrukturyzacji jest podjęcie działań odpowiednio wcześnie. Warto zatem skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego w momencie pierwszych symptomów problemów finansowych.

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki

Upadłość Konsumencka – porady pomoc

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]