Wniosek o pre-pack

Wniosek o pre-pack
Wniosek o pre-pack

Wniosek o pre-pack – „wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa”. Trzeba go złożyć razem z wnioskiem o upadłość albo dołączyć do dnia ogłoszenia upadłości.

Przy czym nie warto zwlekać z wnioskiem, ponieważ czas między otwarciem postępowania o ogłoszenie upadłości, a rozprawą dotyczącą ogłoszenia upadłości, potrafi wynieść od 1 do 2 miesięcy. Zbyt późno złożony wniosek może spowodować odroczenie rozprawy. Dzieje się tak najczęściej w celu zasięgnięcia opinii tymczasowego nadzorcy sądowego.

Interesuje Cię wniosek o pre-pack? Skontaktuj się z nami

Wniosek o pre-pack…

Wniosek o pre-pack
Wniosek o pre-pack

Zgodnie z przepisami, wniosek o pre-pack powinien zawierać co najmniej cenę i nabywcę oraz załączony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Aby dokonać sprawnej sprzedaży w ramach pre-packu warto uwzględnić następujące elementy, np. projekt umowy, czy uprawdopodobnienie zdolności finansowej nabywcy.

Równie istotnym elementem jest należycie sporządzony opis i oszacowane wartości. Dlatego musi on zostać sporządzony przez biegłego sądowego w zakresie przedsiębiorstw. Częstym błędem przy wycenach przedsiębiorstw, w szczególności obejmujących nieruchomości, jest zlecenie sporządzenia opisu i oszacowania biegłemu z zakresu wyceny nieruchomości (bądź rzeczoznawcy majątkowemu). Jest to niejednokrotnie podważane przez Sąd.

Wniosek o pre-pack – wsparcie prawne

Dlatego właśnie przy sporządzaniu wniosku o pre-pack, niezbędne jest należyte wsparcie prawne. Ale co najważniejsze, posiadanie umiejętności i doświadczenia z zakresu upadłości oraz wycen przedsiębiorstw.

Na czym polega pre-pack

Wniosek o pre-pack
Wniosek o pre-pack

Pre-pack polega na tym, że przedsiębiorstwo, które rozpoznaje u siebie przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, szuka inwestora, czyli nowego właściciela. Takie przedsiębiorstwo, bądź jego wierzyciel, w momencie składania do sądu wniosku o upadłość wskazuje podmiot, który jest zainteresowany zakupem. To rozwiązanie pozwala na zachowanie ciągłości działania firmy, ale już w nowej strukturze właścicielskiej.

Reasumując, aby stać się nowym właścicielem przedsiębiorstwa w „pre-packu”, trzeba być wskazanym we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (dołączony do wniosku o upadłość). Trzeba też uzyskać akceptację sądu i zawrzeć umowę sprzedaży. Niestety, wskazanie nabywcy nie oznacza, że na pewno zostanie on właścicielem przedsiębiorstwa. Decyzja należy do sądu. Będzie on oczekiwał dobrych argumentów przemawiających za tym, że jest podstawa do prowadzenia przedsiębiorstwa. Chodzi o pieniądze, wiedzę i doświadczenie lub wykwalifikowani menadżerowie.

Wybierz sposób ratowania swojej firmy przed upadłością: Leczeniebiznesu.pl

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki

Zobacz: Wniosek o otwarcie restrukturyzacji oraz Upadłość konsumencka

social-facebook social-instagram social-linkedin