3 czerwca

Wycena “trudnych” środków trwałych przedsiębiorstwa

Zacznijmy od definicji. Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku firmy, których wartość przekracza 10.000 złotych. Zgodnie z prawem muszą być one przydatne do wykorzystania w działalności gospodarczej przez minimum 1 rok. Do środków trwałych zaliczymy: nieruchomości, maszyny, środki transportu, urządzenia. Jako środki trwałe uznaje się też żywy inwentarz. Środki trwałe stanowią istotną część majątku firmy, która z czasem może zmieniać swoją wartość. Powinniśmy więc przyjrzeć się ich wycenie.

Jeżeli mamy do czynienia z niewielkim przedsiębiorstwem o kilkuletniej historii, działającym w popularnej branży, sprawa jest stosunkowo prosta. Posiadany majątek jest współczesny, znany rynkowo, a prowadzona księgowość pozwala na otrzymanie aktualnego zestawienia środków trwałych. Wyceniający może w krótkim czasie dokonać analizy dokumentów i po oględzinach przystąpić do szacowania wartości wskazanego majątku. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużym podmiotem o długiej historii, sprawa się komplikuje. Tym bardziej, gdy liczba posiadanego majątku opiewa na kilkadziesiąt tysięcy pozycji.

Przyjmijmy więc, że wycena nie obejmuje spisu majątku, a opieramy się na otrzymanym zestawieniu. Dokładna analiza takiego dokumentu pozwala nam na precyzyjne zaplanowanie oględzin. Możemy dzięki temu zwrócić szczególną uwagę na wybrane kluczowe dla przedsiębiorstwa ciągi technologiczne. Posiadając nawet szeroką wiedzę z danej dziedziny, może okazać się, że aktualna technologia produkcji różni się od tej sprzed 20, 30 lat. Kilkudziesięcioletnie urządzenia podlegały wielokrotnym modernizacjom, naprawom lub przebudowom. Takie ciągi nie są już produkowane z powodu używanej technologii a części niezbędne do naprawy nie są dostępne na rynku (często jedynym rozwiązaniem jest ich produkcja we własnym zakresie). Powoduje to ryzyko częstych i kosztownych przestojów, co ma istotny wpływ na wartości ciągów technologicznych. Przykładem takiej sytuacji mogą być elementy urządzeń przesyłowych w przemyśle ciężkim, np. samotoki i ich silniki, walce do walcarek lub piece hutnicze.

Tomasz Jagiełło

Poprawne i szczegółowe oględziny poparte identyfikacją oraz opisem działania urządzeń, mogą stanowić bazę do szacowania ich wartości. Dlatego też znajomość branży ma kluczowe znaczenie dla procesu wyceny. Nawiązanie kontaktów z dużymi pośrednikami w obrocie urządzeniami specjalistycznymi, najczęściej międzynarodowymi oraz producentami współczesnymi pozwala zorientować się w aktualnym rynku. Badanie rynku światowego i analiza płynności rynkowej danego urządzenia, w całości lub w części, stanowi bazę do określenia jego wartości.

Pamiętajmy, że stosowanie metod księgowych oraz amortyzacji w celu wskazania wartości rynkowej jest błędem. Te wartości są od siebie różne.

Tomasz Jagiełło – Manager Działu Ruchomości

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]