Adrian Borawski

Zajmuje się wyceną nieruchomości od 2017 roku. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w roku 2021. Absolwent geologii na UW oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego z zakresu wyceny nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał na rynku trójmiejskim oraz warszawskim. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych.