Політика конфіденційності

Умови про конфіденційність персональної інформації.

Lege Advisors Sp. z o.o. (далі – Lege Advisors) поважає право кожної людини на конфіденційність.

Для для доступу до деяких функцій сайтів або участі в заходах, та рекламних акціях Lege Advisors може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації . Умови про конфіденційність містять пояснення , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Ці Умови про конфіденційність персональної інформації (далі – Умови про конфіденційність) регулюють відносини між Lege Advisors та будь-якою фізичною особою, суб’єктом підприємницької діяльності фізичною особою, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки персональної інформації Користувача (згідно Закону України «Про захист персональних даних»), включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження та безпеку наданої Користувачем та/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов про конфіденційність поширюється на всю інформацію, яку Lege Advisors та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, що діють від імені Lege Advisors, можуть отримати про Користувача під час його реєстрації на будь-якому інтернет ресурсі Lege Advisors, або надання такої інформації будь яким іншим чином (в т.ч. анкетуванні, то що).

Звертаємо Вашу увагу: реєстрація на будь-якому інтернет ресурсі, або заповненні іншіх реєстраційних форм, або анкет Lege Advisors означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність та зазначеними в них умовами обробки Вашої персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов про конфіденційність, Ви не маєте права отримання будь яких послуг, та/або будь якої інформації та/або участі у будь яких акціх Lege Advisors право на які надається за умов проходження реєстрації, чи анкетування.

 

  1. Персональна інформація, що збирається і обробляється Lege Advisors

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає Lege Advisors при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію, та/або створення облікового запису, на будь-якому інтернет ресурсі Lege Advisors, а також при заповнення анкет, та/або у процессі опитування. Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов’язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
1.2. Інформація, що отримується автоматично при користанні інтернет ресурсами Lege Advisors Користувачем, в т.ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому Lege Advisors залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
1.3. Інша інформація про Користувача, яку отримує Lege Advisors виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

  1. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні інтернет ресурсів Lege Advisors;
2.2. Для персоналізації обліку відвідувань, чи зустріче, у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві, та для реєстрації дій Користувача на інтернет ресурсах Lege Advisors .
2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з Lege Advisors договорів або угод.
2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (в т.ч. для з’ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються Lege Advisors).

  1. Умови обробки персональної інформації користувача та її передачі третім особам

3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до призначення послуг що надаються Користувачеві Lege Advisors.
3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :
3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів Lege Advisors або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права Lege Advisors та/або умови угод, що укладені між Користувачем та Lege Advisors.
3.2.4.Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.

3.3. При обробці персональних даних користувачів Lege Advisors керується Законом України «Про захист персональних даних».

  1. Обмеження відповідальності

4.1. Lege Advisors не ініціює розміщення, не контролює достовірність і актуальність, персональної інформації надану Користувачем, проте залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності переданої ним інформації.
4.2. При наданні Lege Advisors персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну та беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
4.3. Lege Advisors не може зберегти конфіденційність персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем внаслідок функціональних призначень відповідної реєстрації; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких реєстрацій певна частина його персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

  1. Захист персональної інформації

Lege Advisors приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій стосовно персональної інформації.

  1. Прикінцеві положення

6.1 Ці Умови про конфіденційність можуть бути змінені Lege Advisors в односторонньому порядку шляхом розміщення їх нової редакції в мережі Інтернет на власних інтернет ресурсах.

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa