26 czerwca

Operat Szacunkowy…

Operat szacunkowy
Operat szacunkowy

Czym jest operat szacunkowy? W temacie profesjonalnej wyceny nieruchomości warto zwrócić uwagę na jeden element – jej znaczenia prawnego. Standardowa wycena dokonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego jest dokumentem istotnym. Jest ekspertyzą uznawaną w wielu sytuacjach i ma moc urzędową. Ten typ zaawansowanej wyceny zleca się, aby szacowanie nieruchomości nie było łatwe do podważenia. Aby nie stało się obiektem długotrwałych sporów sądowych. 

Zapytaj naszych ekspertów o Operat Szacunkowy – kontakt >>

Operat szacunkowy to…

…dokument urzędowy, stanowiący autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest wynikiem wyceny nieruchomości, a jego formę i treść określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Co zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę, w tym opis nieruchomości pod względem fizycznym, prawnym czy funkcjonalnym a także wskazanie odpowiednich podstaw prawnych i uwarunkowań dla poszczególnych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia sposobu obliczeń oraz uzasadnienie wyniku końcowego.

W dokumencie zawiera się informacje takie jak:

1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu wyceny nieruchomości;
3) podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Operat szacunkowy jest idealnym rozwiązaniem w przypadku…

Operat Szacunkowy
Operat Szacunkowy

starania się o kredyt na zakup nieruchomości, egzekucji nieruchomości lub przy skomplikowanym podziale spadku, problemów z Urzędem Skarbowym, czy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Operat musi być sporządzony w formie pisemnej, a jego treść powinna być zgodna z przepisami prawa. Forma i treść operatu powinna być jednolita, niezależnie od regionu, czy autora opracowania.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany…

….do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników. Koszty standardowej wyceny nieruchomości wykonanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego wahają się w zakresie od 500 do 1500 złotych dla nieruchomości o funkcji mieszkaniowej oraz od 1500 do 5000 złotych dla typowych nieruchomości komercyjnych.

Dobra (profesjonalna) wycena nieruchomości to dokument oparty na faktach, procedurach i metodach, które gwarantują, że informacje są po prostu wiarygodne. Każdy z nas musi więc sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto błądzić i narażać się na stres, czy może jednak warto oddać (i zapłacić) szacowanie nieruchomości wiarygodnym praktykom?

Cena operatu szacunkowego

Rodzaj nieruchomości Przybliżona cena
Lokal mieszkalny od 500,00 zł
Dom jednorodzinny od 700,00 zł
Lokal usługowy od 600,00 zł
Nieruchomość inwestycyjna od 1600,00 zł

Cennik operatu szacunkowego jest publikowany celem wstępnej informacji o kosztach jego przygotowania. W celu uzyskania dokładnej wyceny operatu dla danej nieruchomości prosimy o kontakt – przygotujemy ofertę.


Zobacz także – Biegli Sądowi Wycena Nieruchomości oraz Upadłość Konsumencka

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]

social-facebook social-instagram social-linkedin