Analiza rynku nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości
Analiza rynku nieruchomości

 

Wśród świadczonych przez LEGE ADVISORS usług znajduje się analiza rynku nieruchomości bądź analiza sektorowa/branżowa dla dowolnego sektora biznesu. W ramach opracowań przygotowujemy min.:

 • analizę cen transakcyjnych,
 • analizę cen ofertowych,
 • analizę popytu/podaży,
 • analizę prognoz dla poszczególnych sektorów nieruchomości i biznesu.

Zakres analizy rynku zależny jest od konkretnych założeń biznesowych. Stąd szczegółowy przedmiot  analizy jest uzgadniany w ścisłej współpracy z klientem.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami – kontakt >>

Proces przygotowania analizy rynku przedstawia się następująco:

Proces badania rynku

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych

Analiza rynku nieruchomościSpecjalizujemy się również w analizach rynku nieruchomości komercyjnych. Przedmiotem  wykonywanych przez nas opracowań jest min.: badanie cen sprzedaży, stawek czynszu oraz najmu, długości okresu ekspozycji przy sprzedaży oraz wysokości popytu i podaży na danym rynku lokalnym.

Analiza rynku nieruchomości może być przeprowadzona dla nieruchomości położonych na terenie całej Polski. Dostarczony klientowi raport z wynikami, stanowi rzetelną podstawę do podjęcia strategicznych decyzji dotyczących prowadzonego biznesu czy  inwestowania w dany rynek. Nasze doświadczenie w badaniu sektorowym zarówno rynku nieruchomości, jak i innych branż biznesu pozwala nam bowiem skutecznie zgromadzić i zinterpretować dane niezbędne do procesu decyzyjnego.

Analiza sektorowa/branżowa biznesu

Skuteczne zarządzanie firmą w danej branży wymaga dobrej znajomości oraz zrozumienia specyfiki konkretnego sektora.  Dlatego też na zlecenie naszych klientów dokonujemy analiz sektorowych umożliwiających im podjęcie decyzji o rozpoczęciu biznesu bądź zmianie strategii biznesowej.

W ramach oferowanych usług, możemy dokonać przeglądu ogólnodostępnych danych dla danego sektora biznesu i przedstawić je w formie szczegółowego raportu. Możemy również samodzielnie przeprowadzić badania i dokonać analiz, prezentując klientowi wyniki i prognozy dla danej branży.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie jesteśmy w stanie przeprowadzić  analizę w każdym sektorze – od rynku usług fitness po wysokojakościową produkcję rolną.

Analiza rynku – case study

 • Klient:
  Inwestor planujący wejście na polski rynek.
 • Przedmiot opracowania:
  Analiza rynku fitness w dużych miastach w Polsce północnej.
 • Zakres opracowania:
  Przygotowanie analizy danych sektora rynku fitness w uzgodnionym obszarze z perspektywy Inwestora planującego inwestycję w postaci sieci siłowni z wysokim standardem usług, w tym szczegółowa analiza popytu i podaży.
 • Rezultat:
  W wyniku przeprowadzonych badań i na podstawie zgromadzonych informacji Inwestor otrzymał raport zawierający szereg informacji i wskaźników dotyczących stanu historycznego, aktualnego i prognoz dla rynku fitness oraz dodatkowo analizę wskaźnikową opłacalności inwestycji i stóp zwrotu dla badanego obszaru.

Zobacz także – wycena nieruchomości oraz uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Sprawdź – Upadłość Konsumencka