Biznes plan firmy – po co tworzyć ten dokument?

Biznes plan firmy wyznacza jej kurs działania

Stworzenie biznes planu jest niezbędnym krokiem przy zakładaniu nowego przedsiębiorstwa, czy też rozwijaniu działającej już firmy. Korzyści płynących z przygotowania takiego dokumentu jest wiele. Gwarantuje on uporządkowanie wszystkich pomysłów związanych z działaniem przedsiębiorstwa, co pozwala też na spojrzenie na nie z dystansem.

Biznes plan weryfikuje, które koncepcje będą niemożliwe do zrealizowania, a których potencjał nie został dostrzeżony. Opracowanie biznes planu umożliwia jednak przede wszystkim ocenę opłacalności przedsięwzięcia. Dokonuje się jej w oparciu o precyzyjną analizę finansową, będącą jedną z najważniejszych części dokumentu. W przypadku pozytywnych rezultatów ww. analiz, biznes plan jest niezwykle pomocny w ustalaniu konkretnych celów oraz kierunków działania firmy. Stanowi on też idealne narzędzie do kontroli realizacji kolejnych etapów obranej strategii.

Biznes plan firmy może być stworzony na potrzeby wewnętrzne stanowiąc nieocenioną pomoc i wskazówkę dla samych przedsiębiorców. Funkcja zewnętrzna sprowadza się do wykorzystania biznes planu w procesie pozyskania dotacji bądź kredytu. W takim przypadku przedłożenie biznes planu jest obligatoryjnym wymogiem, nakładanym przez instytucje finansowe, przy składaniu wniosku. Należy tu podkreślić fakt, iż część instytucji oczekuje przygotowania biznes planu zgodnie z ich wytycznymi.
W obu przypadkach najkorzystniejszą i najbezpieczniejszą opcją jest powierzenie stworzenia profesjonalnego biznes planu zaufanym specjalistom.

Co powinno znaleźć się w biznes planie?

Na biznes plan firmy składa się wiele elementów. Pierwszy z nich to wyciąg, który zawiera kluczowe informacje dotyczące przedsięwzięcia. Ważne jest, aby zadbać o jego jakość oraz podkreślenie najważniejszych danych, gdyż ta właśnie część (było dwukrotnie powtórzone „ta”) ma szansę zachęcić potencjalnego inwestora do dalszej lektury. Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się w biznes planie, (dodać przecinek) jest charakterystyka firmy oraz oferowanych przez nią produktów bądź usług. W tej części powinna znaleźć się misja przedsiębiorstwa, sylwetki właścicieli oraz kadr, zalety produktu (usługi) wraz z korzyściami dla potencjalnego klienta.

Niezwykle istotnymi elementami biznes planu są analiza rynku oraz strategia marketingowa. Punkt pierwszy pozwala zaobserwować jaki jest popyt na daną usługę lub produkt oraz kto stanowi największą konkurencję dla firmy. W tym miejscu warto wykonać analizę SWOT, która pokaże mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem danej działalności. Strategia marketingowa jest natomiast niezbędna do podjęcia odpowiednich działań promocyjnych, które dotrą do określonej grupy docelowej. Ostatnią i jedną z najważniejszych części biznes planu jest analiza finansowa, która zawiera opis źródeł, z których będą pochodziły środki oraz plan zysków i strat. Ten element przyciąga szczególną uwagę inwestorów, dlatego warto skorzystać z usług ekspertów, którzy z najwyższą dokładnością i uwagą przygotują biznes plan firmy.

Zaufaj profesjonalistom i skorzystaj z naszych usług

Oferujemy w pełni profesjonalną pomoc w pisaniu biznes planu firmy. We współpracy z naszymi Klientami budujemy modele finansowe, analizujemy środowisko biznesu i w efekcie pomagamy zarządzać i planować. Wszyscy nasi pracownicy to wykwalifikowani specjaliści dysponujący wieloletnim doświadczeniem i wiedzą niezbędną do zapewnienia wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Dla naszych klientów przygotowujemy:

 • biznes plan firmy,
 • prognozy operacyjne,
 • studia przedprojektowe,
 • analizy opłacalności inwestycji.

Pisanie biznes planu we współpracy z LEGE ADVISORS odbywa się w 7 krokach zaprezentowanych na poniższej grafice.

Jak powstaje biznes plan firmy

Biznesplan – case study

 • Klient:
  Właściciel kamienicy w woj. pomorskim wynajmowanej na cele biurowe.
 • Przedmiot opracowania:
  Hotel butikowy- biznesplan inwestycji na potrzeby pozyskania kredytu bankowego.
 • Wartość inwestycji:
  9 mln zł.
 • Zakres opracowania:
  Prezentacja wizji inwestora w zakresie standardu i klimatu hotelu, oferowanych usług, wyposażenia, działań marketingowych i grupy docelowej klientów. Analizy rynku lokalnego i perspektyw krajowych w branży hotelarskiej. Zestawienie założeń dotyczących realizacji inwestycji otrzymanych od inwestora (kosztorys adaptacji budynku na potrzeby hotelu) z własnymi analizami dotyczącymi przychodów i kosztów eksploatacji.  Model finansowy obejmujący prognozy na okres kredytowania inwestycji (15 lat), wskaźniki ekonomiczne i analizę wrażliwości.
 • Rezultat:
  W oparciu o biznesplan przygotowany przez Lege Advisors inwestor otrzymał kredyt i zrealizował inwestycję.

  Zapraszamy do kontaktu >>

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa