Wycena ruchomości 2023 – w jakim celu powstaje?

Wycena ruchomości jest jedną z dziedzin, w której specjalizuje się firma Lege Advisors. Od 19 lat opinie o wartości ruchomości, środków trwałych i WNiP są przygotowywane przez zespół specjalistów, który współtworzą także biegli sądowi. Kompleksowa wycena ruchomości należących np. do podmiotu produkcyjnego, stawia przed wyceniającym szereg wyzwań. Oczywiście identyfikacja wszystkich składników podlegających wycenie to pierwszy krok.

Wycena ruchomości przygotowywana jest m.in. w oparciu o otrzymany od syndyka spis majątku objętego postępowaniem lub na potrzeby wyceny taki spis (z natury) jest wykonywany. Wyceniane ruchomości są kategoryzowane i dzielone na grupy o zbliżonym charakterze i funkcji, co pokazuje strukturę mienia.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. wycen: sekretariat@legeadvisors.pl

Wycena ruchomości w Lege Advisors

Wycena ruchomościWieloletnie doświadczenie indywidualne naszych pracowników i całego zespołu Lege Advisors, pozwoliło osiągnąć wysokie standardy pracy. Dzięki temu przygotowywane opinie spełniają wszelkie normy prawne i tworzone są z poszanowania zasad etycznych.

Ponadto, obiektywizm, bezstronność i tajemnica zawodowa, to kryteria, które przyświecają całemu procesowi wyceny. Oferujemy usługi prowadzące do określenia wartości wskazanych rzeczy ruchomych różnymi metodami, w zależności od celu, jaki klient przedstawi.

Opinie, które realizujemy są wydawane na potrzeby przejęć urządzeń, zabezpieczeń, przejęć firm wraz z wyposażeniem lub sprzedaży.

Nasza wycena ruchomości jest na potrzeby:

  1. sprzedaży lub podziału majątku,
  2. wniesienia majątku aportem,
  3. zabezpieczenia wierzytelności
  4. ustalenia sumy ubezpieczenia,
  5. procesów likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych,
  6. procedur pre-pack.

Zdecydowana większość naszych klientów to:

przedsiębiorstwa zlecające szacowanie na potrzeby sprzedaży lub przejęcia mienia, firmy ubezpieczeniowe i kredytowe,
– firmy prowadzące postępowania upadłościowe na potrzeby procesów sądowych,
– podmioty prowadzące procesy restr.,
– biznesy prowadzące przygotowania do transakcji PRE-PACK.

Dział Wycen (zespół specjalistów, biegli sądowi)

  1. W 2020 roku powstał w naszej firmie Dział Ruchomości, a jego managerem jest Tomasz Jagiełło. Głównym celem tego działu jest wycena ruchomości dla: biur, szkół, linii produkcyjnych, ciągów technologicznych, podmiotów leczniczych, maszyn, a także urządzeń specjalistycznych.
  2. Zespół specjalistów (w tym biegli) przygotowuje rozbudowane spisy inwentarza z natury na potrzeby własne lub wymagane w określonych, powyższych postępowaniach. Przede wszystkim naszymi klientami są banki i firmy leasingowe.

Obszar działania usługi Wycena Ruchomości

Naszą usługę wycen realizujemy na terenie całego kraju. Specjaliści Lege Advisors wykonują czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez klienta. I jeżeli zlecenie tego wymaga, ze względu na specyfikę, analizujemy również rynki światowe i warto podreślić, że zaufały nam uznane firmy w Polsce.

Nowy projekt naszego działu WR

Nasz dział Wycen Ruchomości

W ostatnim czasie kolejny raz zetknęliśmy się z przemysłem ciężkim. Zespół działu WR uczestniczył w szacowaniu należności przygotowywanym w odniesieniu do dużego zakładu. Wycena dotyczyła ponad 250 przedmiotów.

Zespół wykonał oględziny wszystkich przedmiotów podlegających wycenie. Wizja ruchomości była dość skomplikowana z powodu różnorodności przedmiotów. Wycenie podlegał zarówno sprzęt biurowy, jak i materiały sypkie wykorzystywane w procesie produkcyjnym, części maszyn i substancje chemiczne.

Wykonanie oględzin jest przez nas traktowane jako elementarna czynność, która nie może zostać pominięta w celu zrealizowania w pełni wartościowej opinii. W trakcie oględzin podjęto szczegółowe rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za majątek. Dzięki temu ustalano zdatność do użytku, daty ważności i stan fizyczny ruchomości.

W oparciu o oględziny oraz uzyskane informacje, stworzono analizę rynku polskiego, co stanowiło podstawę wyceny. Każdą ruchomość potraktowaliśmy indywidualnie. Łączna wartość wycenianych ruchomości wyniosła około 4 mln zł.

Wycena ruchomości w zakładach średniej wielkości

Wycena ruchomości w zakładach średniej wielkościJedna z ciekawszych opinii wykonanych w ostatnim czasie przez Dział Ruchomości Lege Advisors dotyczyła przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją, magazynowaniem i sprzedażą zboża.

Problematyka wyceny ruchomości należących do zakładów średniej wielkości, które naturalnie się rozwijały i rozbudowywały, polega na przenikaniu się urządzeń starych oraz instalacji nowoczesnych. Tak też było w tym przypadku.

Na terenie przedsiębiorstwa pracują 40-letnie urządzenia służące do obróbki ziarna. Również nowoczesne linie przesyłowe wraz z silosami magazynowymi wyposażonymi w nowoczesne systemy pomiarowe.

W celu dokonania wyceny

…należy przeanalizować specyfikę działania zakładu, sposób jego działania oraz rozpoznać zainstalowane maszyny. Pamiętać należy, że w starych zakładach urządzenia często są modernizowane i przebudowywane według własnych pomysłów. Takie przebudowy znacznie utrudniają ich wycenę metodą porównawczą. Znalezienie obiektów podobnych, które można przyjąć do opinii jest bardzo trudne ze względu na ich indywidualny charakter.

Dlatego właśnie rozpoznanie specyfiki maszyny, jej wydajności oraz możliwości produkcyjnych, jest kluczowe do określenia jej wartości. I na to kładziemy szczególny nacisk podczas wykonywanych oględzin.

W opisywanym przypadku wycena objęła ponad 120 zbiorników magazynowych w dwóch lokalizacjach, kilkanaście linii przesyłowych taśmowych i pneumatycznych, kilka urządzeń głównych wialni wraz z cyklonami i suszarni, kilka wag oraz hydraulicznych wywrotnic rozładunkowych.

Czym jest ruchomość?

  1. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Jest ona definiowana w doktrynie w sposób negatywny jako wszystko to, co nie jest nieruchomością. Ruchomość, w przeciwieństwie do nieruchomości, można fizycznie przenieść. Na tej podstawie rzeczą ruchomą w sensie przedmiotu prawa nazywa się wszystko to, co nie jest nieruchomością.
  2. W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rzeczami są przedmioty materialne, które mogą być przedmiotem praw cywilnych (np. własność). Za ruchomości uważa się te, które nie są nieruchomościami (ich częściami składowymi lub przynależnościami), są przedmiotami materialnymi (art. 45 Kodeksu cywilnego), zostały wyodrębnione z przyrody, mogą być samodzielnym przedmiotem obrotu – wycena ruchomości.

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki  i warto zobaczyć: Wniosek o pre-pack

Więcej naszych usług: Wycena nieruchomości komercyjnych, Wycena przedsiębiorstw, Alokacja ceny nabycia, Operat szacunkowy, Spis inwentarza

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa