Wycena ruchomości i WNiP

Wycena ruchomości jest jedną z dziedzin, w której specjalizuje się firma Lege Advisors. Od 17 lat opinie o wartości ruchomości, środków trwałych i WNiP są przygotowywane przez zespół specjalistów, który współtworzą także biegli sądowi.

Wycena ruchomości

wycena ruchomościWieloletnie doświadczenie indywidualne naszych pracowników i całego zespołu Lege Advisors, pozwoliło osiągnąć wysokie standardy pracy. Dzięki temu przygotowywane opinie spełniają wszelkie normy prawne i tworzone są z poszanowania zasad etycznych. Ponadto, obiektywizm, bezstronność i tajemnica zawodowa, to kryteria, które przyświecają całemu procesowi wyceny. Oferujemy usługi prowadzące do określenia wartości wskazanych ruchomości różnymi metodami, w zależności od celu, jaki klient przedstawi. Realizowane przez nas opinie są wydawane na potrzeby przejęć urządzeń, zabezpieczeń, przejęć firm wraz z wyposażeniem lub sprzedaży.

Nasza wycena jest na potrzeby:

  1. sprzedaży lub podziału majątku,
  2. wniesienia majątku aportem,
  3. zabezpieczenia wierzytelności
  4. ustalenia sumy ubezpieczenia,
  5. procesów likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych,
  6. procedur PRE-PACK.

Zdecydowana większość naszych klientów to:

– przedsiębiorstwa zlecające szacowanie na potrzeby sprzedaży lub przejęcia mienia, firmy ubezpieczeniowe i kredytowe,
– firmy prowadzące postępowania upadłościowe na potrzeby procesów sądowych,
– podmioty prowadzące procesy restrukturyzacyjne,
– biznesy prowadzące przygotowania do transakcji PRE-PACK.

Dział Wycen Ruchomości Lege Advisors

W 2020 roku powstał w naszej firmie Dział Ruchomości, a jego managerem jest Tomasz Jagiełło. Głównym celem tego działu jest oszacowanie dla: biur, szkół, linii produkcyjnych, ciągów technologicznych, podmiotów leczniczych, maszyn, a także urządzeń specjalistycznych. Eksperci Działu Ruchomości mogą przygotować rozbudowane spisy inwentarza z natury na potrzeby własne lub wymagane w określonych, powyższych postępowaniach. Przede wszystkim naszymi klientami są banki i firmy leasingowe.

Obszar działania
Naszą usługę wycen realizujemy na terenie całego kraju, a specjaliści Lege Advisors wykonują czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez klienta. I jeżeli zlecenie tego wymaga, ze względu na specyfikę, analizujemy również rynki światowe i warto podreślić, że zaufały nam uznane firmy w Polsce.

Kontakt:

Nasz dział Wyceny Ruchomości ma nowy projekt

Wycena ruchomości

W ostatnim czasie kolejny raz zetknęliśmy się z przemysłem ciężkim. Zespół działu Wyceny Ruchomości uczestniczył w szacowaniu należności przygotowywanym w odniesieniu do dużego zakładu. Wycenie podlegało ponad 250 przedmiotów.

Zespół wykonał oględziny wszystkich przedmiotów podlegających wycenie. Wizja ruchomości była dość skomplikowana z powodu różnorodności przedmiotów. Wycenie podlegał zarówno sprzęt biurowy, jak i materiały sypkie wykorzystywane w procesie produkcyjnym, części maszyn i substancje chemiczne. Wykonanie oględzin jest przez nas traktowane jako elementarna czynność, która nie może zostać pominięta w celu zrealizowania w pełni wartościowej opinii. W trakcie oględzin podjęto szczegółowe rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za majątek. Dzięki temu ustalano zdatność do użytku, daty ważności i stan fizyczny ruchomości.

W oparciu o oględziny oraz uzyskane informacje, stworzono analizę rynku polskiego, co stanowiło podstawę wyceny. Każda ruchomość została potraktowana indywidualnie, a łączna wartość wycenianych ruchomości została określona na poziomie około 4 mln zł.

Szacowanie ruchomości należących do zakładów średniej wielkości

Wycena ruchomościJedna z ciekawszych opinii wykonanych w ostatnim czasie przez Dział Ruchomości Lege Advisors dotyczyła przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją, magazynowaniem i sprzedażą zboża.

Problematyka wyceny ruchomości należących do zakładów średniej wielkości, które naturalnie się rozwijały i rozbudowywały, polega na przenikaniu się urządzeń starych oraz instalacji nowoczesnych. Tak też było w tym przypadku. Na terenie przedsiębiorstwa zainstalowane są zarówno 40-letnie urządzenia służące do obróbki ziarna, jak i nowoczesne linie przesyłowe wraz z silosami magazynowymi wyposażonymi w nowoczesne systemy pomiarowe.

W celu dokonania wyceny ruchomości

…należy przeanalizować specyfikę działania zakładu, sposób jego działania oraz rozpoznać zainstalowane maszyny. Pamiętać należy, że w starych zakładach urządzenia często są modernizowane i przebudowywane według własnych pomysłów. Takie przebudowy znacznie utrudniają ich wycenę metodą porównawczą. Znalezienie obiektów podobnych, które można przyjąć do opinii jest bardzo trudne ze względu na ich indywidualny charakter. Dlatego właśnie rozpoznanie specyfiki maszyny, jej wydajności oraz możliwości produkcyjnych, jest kluczowe do określenia jej wartości. I na to kładziemy szczególny nacisk podczas wykonywanych oględzin.

W opisywanym przypadku wyceniono ponad 120 zbiorników magazynowych w dwóch lokalizacjach, kilkanaście linii przesyłowych taśmowych i pneumatycznych, kilka urządzeń głównych wialni wraz z cyklonami i suszarni, kilka wag oraz hydraulicznych wywrotnic rozładunkowych.

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki  i warto zobaczyć: Wniosek o pre-packRestrukturyzacja firmy

Poleć tę stronę w Social Mediach