Wycena wierzytelności

Profesjonalna wycena wierzytelności

Wycena wierzytelności to nasza biznesowa specjalność. Każda wierzytelność wymaga indywidualnego podejścia zależnego od rodzaju wierzytelności i zastosowania właściwych współczynników. W ramach wyceny wierzytelności analizujemy wszystkie czynniki wpływające na jej wartość.

Szacując wartość wierzytelności, dokonujemy dogłębnej analizy sytuacji dłużnika, rodzaju wierzytelności, wartości ewentualnego zabezpieczenia, czy sytuacji rynkowej. Wiedza dotycząca wartości portfela wierzytelności jest niezbędnym elementem prawidłowego zarządzania nim i podejmowania kluczowych decyzji w obrocie wierzytelnościami. Nasza wycena wierzytelności pozwala ocenić rzeczywistą wartość wierzytelności, określić jej stopę odzysku oraz czas odzysku.

Wycena wierzytelności zabezpieczonych

Dzięki doświadczeniu działów: wyceny przedsiębiorstw, ruchomościnieruchomości, jesteśmy specjalistami w kwestii wycen wierzytelności zabezpieczonych. Napisz do nas >>

NPL – Non performing loans (kredyty nieregularne) zwane też kredytami zagrożonymi. Są to kredyty w przypadku, których istnieje rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie spłaty kredytu. Dzisiaj, według norm nadzoru sektora bankowego, do kredytów zagrożonych zalicza się kredyty niespłacane przez co najmniej 90 dni. A także te w przypadku których kredytobiorca – konsument utracił źródło przychodu, a klient biznesowy doznał pogorszenia sytuacji firmy lub stabilności branży.

Według Europejskiego Banku Centralnego, wartość NPL w bankach strefy euro wynosi 1,4 biliona euro. Polska ma stosunkowo wysoki poziom kredytów zagrożonych na tle innych krajów Unii Europejskiej. Od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku, łączna wartość zagrożonych kredytów bankowych wzrosła o 6,5 procenta – z 72,0 mld zł do 76,7 mld zł. Negatywna tendencja zauważalna była już w marcu 2020 roku. Jeśli chodzi o łączny udział zagrożonych kredytów w całym portfelu kredytowym krajowych banków, to wzrósł on z 6,2 procent do 6,4 procent. WW staje się więc na rynku coraz ważniejszym instrumentem.

Kredyty zagrożone – szansa i kłopot

Wyceniamy wierzytelności

W celu zabezpieczenia banków powstały – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements Regulation). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi(Capital Requirements Directive IV).  Stanowią one unijny pakiet dyrektyw CRD IV/CRR. W ramach niego stworzono reguły sektora bankowego redukujące zagrożenie kredytu nieregularnego. W związku z tym, że banki chcąc obniżyć wskaźnik finansowy procentowego udziału kredytów zagrożonych były zmuszone do redukcji kredytów zagrożonych. Tym samym pojawiła się szansa rozwoju firm obrotu wierzytelnościami.

Wycena wierzytelności – rynek obrotu wierzytelnościami

Obecnie na rynku kredytów strefy euro aż 6% kredytów jest kredytami zagrożonymi. Daje to kwotę 790 mld euro kredytów zagrożonych posiadanych przez Banki. Powoduje to, że rynek obrotu wierzytelnościami w Europie jest wysoce rozbudowany i stanowi interesującą przestrzeń inwestycyjną dla zainteresowanych wierzytelnościami. Natomiast wysoce rozwinięty rynek obrotu wierzytelnościami spowodował rozwój instrumentów antywindykacyjnych i innych, które stanowią zagrożenie dla odzysku wierzytelności. Natomiast właściwie zweryfikowany portfel wierzytelności wraz z należycie zidentyfikowanymi zagrożeniami stanowi dobry produkt inwestycyjny. Ważna jest więc dobrej jakości wycena wierzytelności.

Zobacz także – wniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach