Wycena wierzytelności

Wycena wierzytelnościWycena wierzytelności to nasza specjalność.  Każda wierzytelność wymaga indywidualnego podejścia zależnego od rodzaju wierzytelności i zastosowania właściwych współczynników. W ramach wyceny wierzytelności analizujemy wszystkie czynniki wpływające na jej wartość.

Szacując wartość wierzytelności dokonujemy dogłębnej analizy sytuacji dłużnika, rodzaju wierzytelności, wartości ewentualnego zabezpieczenia czy sytuacji rynkowej. Wiedza dotycząca wartości portfela wierzytelności jest niezbędnym elementem prawidłowego zarządzania nim i podejmowania kluczowych decyzji w obrocie wierzytelnościami. Nasza wycena wierzytelności pozwala ocenić rzeczywistą wartość wierzytelności, określić jej stopę odzysku oraz czas odzysku.

Wycena wierzytelności w Lege Advisors…

Dzięki bogatemu doświadczeniu działów wyceny przedsiębiorstw, ruchomości i nieruchomości, jesteśmy specjalistami w kwestii wycen wierzytelności zabezpieczonych. Napisz do nas >>

NPL – Non performing loans, czyli kredyty nieregularne, zwane też kredytami zagrożonymi są to kredyty w przypadku, których istnieje rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie spłaty kredytu. Aktualnie według norm podmiotów nadzoru sektora bankowego do kredytów zagrożonych zalicza się kredyty niespłacane przez co najmniej 90 dni oraz te w przypadku których kredytobiorca – konsument utracił źródło przychodu, a klient biznesowy doznał pogorszenia sytuacji firmy lub stabilności branży.

W celu zabezpieczenia banków powstały: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements Regulation) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26. czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi(Capital Requirements Directive IV), które stanowią unijny pakiet dyrektyw CRD IV/CRR. W ramach niego stworzono reguły sektora bankowego redukujące zagrożenie kredytu nieregularnego. W związku z tym, że banki chcąc obniżyć wskaźnik finansowy procentowego udziału kredytów zagrożonych były zmuszone do redukcji kredytów zagrożonych pojawiła się szansa rozwoju firm obrotu wierzytelnościami.

Aktualnie na rynku kredytów strefy euro aż 6% kredytów jest kredytami zagrożonymi co daje kwotę 790 mld euro kredytów zagrożonych posiadanych przez Banki. Powoduje to, że rynek obrotu wierzytelnościami w Europie jest wysoce rozbudowany i stanowi interesującą przestrzeń inwestycyjną dla zainteresowanych wierzytelnościami, przedmiotem zabezpieczenia, a także nabyciem przedsiębiorstwa dłużnika. Natomiast wysoce rozwinięty rynek obrotu wierzytelnościami spowodował rozwój instrumentów antywindykacyjnych i innych, które stanowią zagrożenie dla odzysku wierzytelności. Natomiast właściwie zweryfikowany portfel wierzytelności wraz z należycie zidentyfikowanymi zagrożeniami stanowi dobry produkt inwestycyjny.

Potrzebna wycena wierzytelności? Zapraszamy do kontaktu>>

Ratowanie firmy przed upadłością – http://leczeniebiznesu.pl

social-facebook social-instagram social-linkedin