22 grudnia

2023 rok w dziale przedsiębiorstw Lege Advisors

Dział przedsiębiorstw Lege Advisors w 2023 roku kontynuował realizację trudnych projektów, szczególnie w obszarze upadłości i restrukturyzacji. W 2023 roku sfinalizowaliśmy kilkadziesiąt różnych projektów obejmujących m.in. wyceny przedsiębiorstw, w tym na potrzebowań postępowań upadłościowych.

2023 rok w dziale przedsiębiorstw Lege Advisors

Możemy pochwalić się wycenami m.in. jednej z pięciu największych upadłości w Polsce ogłoszonych w 2021 roku i jednej z pięciu największych upadłości w 2022 roku (według portalu MGBI). Poza tym sporządzaliśmy wyceny należności, znaków towarowych i patentów. Ogółem wyceniliśmy majątek przedsiębiorstw warty kilkaset milionów złotych.

Wykonaliśmy też opinie dotyczące momentu wystąpienia niewypłacalności i sporządzaliśmy testy prywatnego wierzyciela na potrzeby postępowań restrukturyzacyjnych.

Ciągle się rozwijamy i dlatego w tym roku po raz pierwszy sporządziliśmy:

  • test zaspokojenia na potrzeby restrukturyzacji,
  • opinie na temat momentu złożenia wniosku o upadłość z wątkiem tzw. „moratorium covidowego”,
  • wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby przejęcia przedmiotu zastawu przez zastawnika,
  • plan restrukturyzacyjny według ustawy z 16 lipca 2020 roku o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw (a nie ustawy „Prawo restrukturyzacyjne”).

Łukasz Łupiński – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa