Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
24 procent polskich firm planuje restrukturyzowanie
29 grudnia

24 procent polskich firm planuje restrukturyzowanie

Trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusza część przedsiębiorców do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Jak wynika z ankiety KPMG w Polsce ponad połowa badanych firm oceniła swoją obecną sytuację jako średnią lub złą. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych powodem jest zmniejszenie sprzedaży, będące konsekwencją pandemii. W wyniku skomplikowanej sytuacji blisko 1/4 ankietowanych firm rozważa restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Spośród firm biorących udział w badaniu 24% organizacji zadeklarowało, że planuje przeprowadzenie restrukturyzacji. Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców powodem planowanej restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej, którą chce osiągnąć 42% respondentów. 37% firm zadeklarowało, że planowana restrukturyzacja jest wynikiem przyjętej wcześniej strategii biznesowej, a dla 1/5 organizacji restrukturyzacja firmy pozwoli skupić się na prowadzeniu podstawowej działalności. Panujące obecnie warunki gospodarcze są dobrym momentem na dokonanie sprzedaży firmy lub restrukturyzacji całego biznesu lub jego części w opinii 16% respondentów.

Wśród przedsiębiorców planujących obecnie restrukturyzację, połowa zadeklarowała, że przeprowadziła analizę potencjalnego wpływu planowanej restrukturyzacji na bieżącą działalność firmy, a 16% ma przeprowadzenie takiej analizy w planach. Warto zwrócić uwagę, że aż 1/5 firm planujących przeprowadzenie restrukturyzacji przyznaje, że nie przeprowadziła analizy jej wpływu na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

(KPMG)

Pozostałe wpisy na blogu