21 listopada

O przypadku wyceny wierzytelności zakładającej upadłość dłużnika

Kilka tygodni temu pisaliśmy o przypadku wyceny wierzytelności zakładającej upadłość dłużnika przy założeniu braku (istotnych) zabezpieczeń na jego majątku. W ostatnim czasie sporządzaliśmy wycenę na potrzeby upadłości Spółki przy założeniu istnienia istotnych zabezpieczeń na majątku dłużnika dokonanych przez innych wierzycieli.

Wycena obejmowała wierzytelności od kilkudziesięciu dłużników. Metoda wyceny była dostosowana indywidualnie do każdego podmiotu. Częściowo wycena dotyczyła podmiotów w upadłości lub podmiotów, które co prawda nie były w upadłości, ale co do których istniało ryzyko, że odzyskiwanie należności będzie odbywało się w ramach upadłości.

W przypadku części z tych podmiotów, biegli mieli wiedzę o zabezpieczeniach ustanowionych na majątku. W przypadku innych, przyjęli takie założenie na podstawie wiedzy o praktyce rynkowej.

Procedura wyceny obejmowała zaprognozowanie hipotetycznych wpływów do mas upadłości, oszacowanie środków masy upadłości do podziału w ramach odrębnych planów podziałów i ogólnego planu podziału. Ponadto, wycena obejmowała określenie relacji środków mas upadłości w stosunku do odpowiednich wielkości zobowiązań.

Na bazie tej proporcji określano wpływy w ramach wycenianych wierzytelności. Mając na uwadze, że odzyskiwanie wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych wymaga pewnego czasu, uzyskane wielkości zdyskontowano.

Łukasz Łupiński
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa