6 maja

Analiza rynku nieruchomości – bieżąca sytuacja

Dzięki możliwości skorzystania przez banki z niższego bufora bezpieczeństwa przy wyliczaniu zdolności kredytowej dla konsumentów, znacząco zwiększyła się zdolność kredytowa Polaków i liczba zawieranych transakcji.

Wzmagające się zainteresowanie kredytami spowodowało zmniejszenie się liczby ofert nieruchomości na rynku. Nie bez znaczenia są zapowiedzi wprowadzania kredytu z dopłatami dla pierwszych posiadaczy nieruchomości. Wśród wielu inwestorów pojawiły się obawy wzrostu cen i ograniczenia oferty.

Analiza rynku nieruchomości - bieżąca sytuacja

Mimo dosyć niskiego rocznego zwrotu z inwestycji, wynoszącego ok. 5% dla lokali mieszkalnych w Warszawie, to zakupy nieruchomości w celach inwestycyjnych stanowią zdecydowaną większość wszystkich transakcji. Największym zainteresowaniem cieszą się małe mieszkania jedno- lub dwupokojowe do 40 m2.

Właściciele galerii handlowych walczą z tzw. „podatkiem od galerii handlowych”. Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i obejmuje budynki, których wartość przekracza 10 mln zł. Podatek od przychodów z nieruchomości stanowi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę tę oblicza się poprzez pomniejszenie sumy przychodów ze wszystkich budynków o kwotę 10 mln zł. Należy pamiętać, iż jest to zobowiązanie, które należy wpłacać na konto urzędu skarbowego za każdy miesiąc.

Budynek nie będzie opodatkowany, jeżeli łączna powierzchnia wynajmowana jest mniejsza niż 5 proc. całej powierzchni użytkowej. Podatek ten był chwilowo zawieszony w czasie pandemii, powrócił jednak po odwołaniu stanu epidemii w Polsce. Zdaniem ekspertów podatek powinien zostać uchylony ze względu na złą kondycje branży wynajmu powierzchni komercyjnych oraz skomplikowany model obliczania podatku.

Podwyżek nie unikną użytkownicy biur. Zdaniem ekspertów z firmy Colliers, opłaty eksploatacyjne w polskich biurach wzrosły o 26% względem 2022 roku. Tak wysokie podwyżki wynikają z drożejących mediów, których ceny poszybowały w górę. Znacząca podwyżka opłat eksploatacyjnych zachęca firmy do korzystania z rozwiązań energooszczędnych stosowanych w nowoczesnych obiektach.

Adrian Borawski – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa