15 grudnia

Dział wycen ruchomości w 2023 roku

Koniec roku to czas podsumowań. Dział wycen ruchomości bez wątpienia ma powody do dumy i chcę się dzisiaj tym podzielić. W mijającym roku przygotowaliśmy kilkadziesiąt opinii obejmujących ponad 150 000 różnych pozycji, obiektów, maszyn, urządzeń, wyposażenia o wartości blisko 0,5 mld zł.

Opinie sporządzane były dla szerokiego spektrum potrzeb naszych Klientów, od wycen na potrzeby sprzedaży na wolnym rynku, na potrzeby księgowe, ubezpieczeniowe, w ramach wyceny aportów i rozliczeń pomiędzy wspólnikami, jak również na potrzeby sądowych sporów i likwidacji składników masy upadłości.

Sporządzane opinie często dotyczyły bardzo złożonych, skomplikowanych aktywów np. przemysłowych instalacji, w których ruchomości przenikają się z nieruchomościami i wartościami niematerialnymi, takimi jak oprogramowanie, patenty. W takich przypadkach, kluczowa jest ścisła współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin.

Zaznaczyć należy, że dokonując wycen ruchomości kładziemy szczególny nacisk na szeroką i skrupulatną analizę rynku wtórnego, co przy takiej ilości wycenionych obiektów obrazuje jak ogromną pracę wykonaliśmy w tym roku.

Zrealizowane zlecenia w obszarze ruchomości nie ograniczały się do sporządzania opinii. Przeprowadziliśmy kilkanaście terenowych spisów inwentarza na potrzeby postępowań upadłościowych i pre-packów. W rok 2024 wchodzimy gotowi na nowe wyzwania!

Tomasz Jagiełło – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa