16 listopada

Grunty rolne – jest drogo a będzie jeszcze drożej

Jest drogo, a wygląda na to, że będzie jeszcze drożej! Podobnie jak w kilku innych segmentach rynku nieruchomości, dynamiczne zmiany zachodzą również w obrębie rynku gruntów rolnych.

Nie jest zaskoczeniem, że notowane ceny prawie we wszystkich częściach kraju rosną, czasami nawet bardzo znacząco. Na podstawie danych Główny Urząd Statystyczny, ale także danych rynkowych płynących bezpośrednio z zawieranych transakcji, zdecydowanie najwyższe ceny obserwowano w województwie wielkopolskim – średnia cena 1 ha przekroczyła tu 85,5 tys. zł.

Grunty rolne - jest drogo a będzie jeszcze drożej

Najtaniej jest natomiast w województwie zachodnio-pomorskim, gdzie cena nie przekroczyła 35 tys. zł/ha. Przełamano również granicę 100 tys. zł/ha – tyle właśnie średnio płacono za najlepsze grunty w województwie wielkopolskim.

Zdecydowanie najwyższe wzrosty w zakresie średnich cen gruntów ornych zanotowały w ujęciu 2Q 2022-2Q 2023 województwa: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Ceny na tych obszarach wzrosły o ponad 10%. Wyjątek stanowią województwo podlaskie (spadek około 10%) oraz lubuskie (spadek o około 2,5%). Łączny wzrost cen w ujęciu ogólnokrajowym wyniósł około 5,9%.

Październik upłynął zespołowi Lege Advisors zajmującemu się wyceną nieruchomości na realizacji dużego projektu związanego z wyceną wielkohektarowych gospodarstw rolnych. Wizytowaliśmy kilkadziesiąt gospodarstw położonych w różnych częściach kraju o łącznym areale prawie 10 tys. hektarów. Ich oszacowana wartość przekroczyła pół miliarda złotych.

Magdalena Wiszniewska-Dwojak – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa