19 lipca

Kiedy wycena wynagrodzeń staje się częścią wyceny przedsiębiorstwa?

To, czy właściciel jest zaangażowany w działalność operacyjną spółki, w jakim stopniu i na jakich warunkach, jest istotną kwestią w procesie wyceny przedsiębiorstw. Wynika to z tego, że wartość rynkowa przedsiębiorstw powinna zakładać rozdzielność funkcji właścicielskich i typowo operacyjnych (zarządczych).

W związku z tym, w ramach każdej wyceny, standardowym elementem jest analiza zaangażowania właściciela w działalność operacyjną i ocena warunków wynagrodzenia za pracę. Dlaczego jest to ważne? Właściciel będący jednocześnie prezesem, może pobierać wynagrodzenie w wysokości, która nie byłaby satysfakcjonująca w przypadku, gdyby jego funkcje przekazać zatrudnionemu w tym celu menadżerowi.

Kiedy wycena wynagrodzeń staje się częścią wyceny przedsiębiorstwa?

Z taką sytuacja wiąże się konieczność oceny warunków wynagrodzenia członków zarządu będących jednocześnie udziałowcami. A jeśli warunki te wyraźnie odbiegałyby od rynkowych, to jest konieczność uwzględnienia tego w wycenie. Kwestia ta może wpływać na dobór metody wyceny, więc powinna być zbadana na etapie doboru metodologii.

Rozwiązania kwestii zaangażowania właścicieli w działalność operacyjną spółki w naszych przykładowych wycenach:

  1. uwzględnienie korekty z tytułu wynagrodzeń w prognozach wyników Spółki w wycenie metodą dochodową (spółka prowadząca działalność usługową);
  2. odrzucenie metody dochodowej i przyjęcie metody majątkowej do wyceny Spółki prowadzącej działalność usługową, (m.in. z powodu konieczności uwzględniania korekty z tytułu wynagrodzeń w ewentualnych prognozach);
  3. wycena metodą mieszaną (niemiecką) spółki produkcyjnej, w której istotny był zarówno posiadany majątek produkcyjny, jak i mocna pozycja na rynku i bardzo dobre relacje z klientami – wypracowane przez zarządzającą rodzinę właścicieli i przekładające się na dobre wyniki spółki.

Łukasz Łupiński – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa