Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Kolejny sądowy sukces ekspertów Lege Advisors
1 grudnia

Kolejny sądowy sukces ekspertów Lege Advisors

30 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku zatwierdził przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym firmy transportowej. Sąd stwierdził, że nie ma przesłanek do odmowy zatwierdzenia układu. Rolę nadzorcy sądowego pełnił w tym postępowaniu Szymon Mojzesowicz MRICS (CEO, Lege Advisors).

Zespół odpowiedzialny za wsparcie nadzorcy sądowego w pełnieniu jego funkcji stanowili: Norbert Banaszek, Przemysław Furmanek, Łukasz Łupiński.

Ten sukces cieszy nas podwójnie ze względu na przezwyciężenie wcześniejszych problemów oraz ograniczeń narzuconych w związku z pandemią.

(Lege Advisors)

Zobacz także usługę Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Pozostałe wpisy na blogu