23 listopada

Lokalizacja nieruchomości pod Data Center nie może być przypadkowa

Centra przetwarzania danych stają się w Polsce coraz bardziej popularne, bo pozwalają firmom na przechowywanie dużej ilości danych w stabilnych i bezpiecznych warunkach.

Na koniec 2022 r. działało u nas blisko 140 obiektów zaprojektowanych jako centra przetwarzania danych cyfrowych. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania inwestycjami tego typu w naszym kraju, zwłaszcza w kontekście sytuacji za wschodnią granicą.

Lokalizacja data center nie może być jednak przypadkowa. Aby możliwa była realizacja takiej inwestycji, nieruchomość musi spełniać szereg kryteriów, związanych nie tylko z jej lokalizacją, powierzchnią, czy fizycznymi parametrami. Przede wszystkim chodzi o warunki specjalistyczne, jak możliwa do uzyskania moc przyłączeniowa czy dostępność sieci światłowodowej.

Lokalizacja nieruchomości pod Data Center nie może być przypadkowa

Na zlecenie Klienta wykonaliśmy wycenę gruntu niezabudowanego położonego w stolicy, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na którym planowana jest realizacja inwestycji typu data center.

Wyceniając tę nieruchomość przeanalizowano jej potencjał dwutorowo. Najpierw, w oparciu o jej aktualne przeznaczenie zdefiniowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dokonano określenia wartości nieruchomości z wykorzystaniem cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, charakteryzujących się podobnym potencjałem inwestycyjnym.

Następnie dokonano wyceny z uwzględnieniem uzyskanych dla nieruchomości specjalnych warunków przyłączeniowych, porównując nieruchomość do innych gruntów sprzedanych stricte pod budowę data center.

Tu konieczne okazało się rozszerzenie rynku, bo sporo takich obiektów powstaje nie tylko w samej stolicy, ale i w okolicznych miejscowościach. Finalnie okazało się, że wartość nieruchomości w kontekście zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa centum przetwarzania danych, jest o ok. 10% wyższa niż wartość nieruchomości bez konkretnie zdefiniowanego celu inwestycyjnego, co wynika z jej dodatkowego potencjału i uzyskanych warunków przyłączeniowych.

Magdalena Pudło – Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa