Operat szacunkowy

LEGE ADVISORS świadczy profesjonalne usługi z zakresu sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, których wykonaniem zajmują się licencjonowani Rzeczoznawcy Majątkowi.

Oferta skierowana jest do:

 • osób planujących sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości nietypowych.
 • osób potrzebujących wyceny nieruchomości do kredytu hipotecznego.
 • osób potrzebujących wyceny mieszkania, domu jednorodzinnego, bądź nieruchomości inwestycyjnej w postaci dokumentu urzędowego.
 • firm wnoszących nieruchomość do spółki.
 • każdego na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności lub przy kwestionowaniu wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.

Przygotowanie operatu przez Lege Advisors

Wykwalifikowani specjaliści naszej firmy wykonują każde opracowanie z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawnych, obowiązujących standardów oraz zasada etycznego wykonywania zawodu, dzięki czemu efekt naszej pracy jest zawsze kompletny i przydatny dla celu w jakim został sporządzony.

Jednocześnie mając świadomość, iż każda nieruchomość stanowiąca przedmiot operatu szacunkowego jest inna, do poszczególnych opracowań podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wynik wyceny.

Naszym atutem jest również zespół składający się ze specjalistów z różnych branż, dzięki czemu mamy możliwość sprawnego podejścia do zawiłych zagadnień, jakie można napotkać sporządzając operat szacunkowy.

Cena operatu szacunkowego

Rodzaj nieruchomości Przybliżona Cena
Lokal mieszkalny od 500,00 zł
Dom jednorodzinny od 700,00 zł
Lokal usługowy od 600,00 zł
Nieruch. inwestycyjna od 1600,00 zł

 

Cennik operatu szacunkowego jest publikowany celem wstępnej informacji o kosztach jego przygotowania. W celu uzyskania dokładnej wyceny operatu dla danej nieruchomości prosimy o kontakt – przygotujemy ofertę.

Na cenę operatu szacunkowego wpływają m.in.:

 • lokalizacja;
 • kompletność dokumentacji;
 • specyfika nieruchomości;
 • termin realizacji.

Operat szacunkowy nieruchomości – przydatne informacje

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, stanowiący autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest wynikiem wyceny nieruchomości, a jego formę i treść określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Co zawiera operat szacunkowy

Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny przez rzeczoznawcę, w tym opis nieruchomości pod względem fizycznym, prawnym czy funkcjonalnym a także wskazanie odpowiednich podstaw prawnych i uwarunkowań dla poszczególnych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia sposobu obliczeń oraz uzasadnienie wyniku końcowego.

W dokumencie zawiera się informacje takie jak:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
social-facebook social-instagram social-linkedin