Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (pre-pack)

Do czego potrzebne są opis i oszacowanie przedsiębiorstwa? Wymogiem „przygotowanej likwidacji” (tzw. pre-pack) jest sporządzenie opisu i oszacowania upadającego biznesu. Zgodnie z art. 56a Prawa Upadłościowego musi to być zrobione przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Nasi eksperci od opisów i oszacowań przedsiębiorstw zapraszają do >> kontaktu <<

Opisy i oszacowania podlegają…

…wymogom związanym z wykonywaniem wyceny przez rzeczoznawców. Muszą także spełniać warunki określone przez art. 319 Prawa Upadłościowego. Chodzi o to, że opis przedsiębiorstwa powinien zawierać: przedmiot działalności, nieruchomości wchodzące w skład, obszar i oznaczenie księgi wieczystej. Dodatkowo zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

  1. Oszacowanie musi odrębnie podawać wartość firmy w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży. W przypadku, gdy istnieją obciążone składniki firm, musi obejmować także ich wyszczególnienie z podaniem wartości. Również stosunek wartości tych składników do wartości spółki. Trzeba ponadto wskazać, które obciążenia nie wygasają.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (pre-pack)2. W przypadku takiej wyceny niezbędne jest sporządzenie opisu i oszacowania przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych w zakresie wycen przedsiębiorstw. Nieruchomości to w wielu przypadkach jeden z najistotniejszych składników majątku spółki.

3. Istotne jest więc, aby wyceny podjęła się osoba, która nie tylko jest specjalistą z zakresu wyceny przedsiębiorstw, ale także nieruchomości. Błąd przy wyborze osoby do sporządzenia opisu i oszacowania może stać się podstawą do wniesienia zarzutów i doprowadzić do fiaska planowanego zakupu.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa są ważne…

…bo stanowią punkt odniesienia dla ceny po jakiej może dojść do sprzedaży. Niezależnie czy dojdzie do transakcji po cenie wyższej lub niższej oszacowania, to na dalszym etapie wierzyciele, Sąd i strony transakcji będą się do niej odnosić (więcej: Wycena Nieruchomości Komercyjnych). Lege Advisors przygotowało opis i oszacowanie dla dużych zakładów produkcyjnych w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy – wycena pre-pack

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa