Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa

Do czego potrzebne są opis i oszacowanie przedsiębiorstwa? Wymogiem „przygotowanej likwidacji” (tzw. pre-pack) jest sporządzenie opisu i oszacowania upadającego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 56a Prawa Upadłościowego musi to być zrobione przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

Nasi eksperci zapraszają do >> kontaktu <<

Opisy i oszacowania przedsiębiorstwa podlegają…

…wymogom związanym z wykonywaniem wyceny przez rzeczoznawców. Muszą także spełniać warunki określone przez art. 319 Prawa Upadłościowego. Chodzi o to, że opis przedsiębiorstwa powinien zawierać: przedmiot działalności, nieruchomości wchodzące w skład, obszar i oznaczenie księgi wieczystej. Dodatkowo zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

Oszacowanie musi odrębnie podawać wartość przedsiębiorstwa w całości oraz jego zorganizowanych części, jeżeli mogą być wydzielone do sprzedaży. W przypadku, gdy istnieją obciążone składniki przedsiębiorstwa, musi obejmować także ich wyszczególnienie z podaniem wartości. Również stosunek wartości tych składników do wartości przedsiębiorstwa. Trzeba ponadto wskazać, które obciążenia nie wygasają.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa

W przypadku takiej wyceny niezbędne jest sporządzenie opisu i oszacowania przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych w zakresie wycen przedsiębiorstw. Nieruchomości to w wielu przypadkach jeden z najistotniejszych składników majątku przedsiębiorstwa.

Istotne jest więc, aby wyceny podjęła się osoba, która nie tylko jest specjalistą z zakresu wyceny przedsiębiorstw, ale także nieruchomości (lub dysponuje stosownym zespołem ekspertów). Błąd przy wyborze osoby do sporządzenia opisu i oszacowania może stać się podstawą do wniesienia zarzutów i doprowadzić do fiaska planowanego zakupu.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa są ważne…

…bo stanowią punkt odniesienia dla ceny po jakiej może dojść do sprzedaży. Niezależnie czy dojdzie do transakcji po cenie wyższej lub niższej oszacowania, to na dalszym etapie wierzyciele, Sąd i strony transakcji będą się do niej odnosić (więcej: Wycena Nieruchomości). Lege Advisors przygotowało opis i oszacowanie dla dużych zakładów produkcyjnych w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy.

Zapytaj o Wniosek o upadłość spółki oraz Wniosek o pre-pack.

Poleć tę stronę w Social Mediach