27 grudnia

Podsumowanie roku w dziale wycen nieruchomości Lege Advisors

W 2023 r. zrealizowaliśmy łącznie ok. 250 zleceń dotyczących nieruchomości, a obejmujących m.in. wyceny, analizy, badania rynku. Naszymi klientami byli m.in. duże korporacje międzynarodowe, kancelarie prawne, największe banki w Polsce, sądy, doradcy restrukturyzacyjni, syndycy, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, deweloperzy, przedsiębiorcy, klienci indywidualni.

Przykładowe realizacje:

 1. Wycena zespołów nieruchomości położonych w północnej Polsce (20 ksiąg wieczystych), o łącznej powierzchni ponad 53 ha, wraz z bocznicą kolejową, na których prowadzone są usługi transportowe oraz przeładunkowo – magazynowe. W skład jednego z kompleksów wchodzi zabudowa – ponad 20 budynków usługowych.
 2. Wycena parku podworskiego z XIX w. oraz zabudowy, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego. Powierzchnia ok. 9,2 ha.
 3. Wycena planowanej inwestycji deweloperskiej na terenie Warszawy, liczącej łącznie 105 lokali mieszkalnych, lokale usługowe, miejsca garażowe, łącznie 14,3 tys. m2 powierzchni całkowitej.
 4. Dla przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej posiadającej oddziały w wielu krajach europejskich, dokonaliśmy wyceny kompleksu działek o powierzchni 4,8 ha, położonych przy drodze krajowej, w okolicy Warszawy, zabudowanych zespołem budynków o funkcji magazynowo – biurowej o łącznej powierzchni ok. 26,1 tys. m2.
 5. Dla potrzeb przygotowania opisu i oszacowania przedsiębiorstwa – firmy przewozowej w centralnej Polsce dokonano wyceny nieruchomości wchodzących w skład majątku Spółki – tereny zakładu przystosowanego do obsługi działalności w zakresie autobusowych przewozów osobowych, powstałe w przeważającej części w latach 70. XX w.
 6. Wycena zespołu kompleksów nieruchomości o funkcji produkcyjnej dla Klienta – rozpoznawalnej na świecie firmy inżynieryjnej oferującej rozwiązania dla przemysłu energetycznego – łączna powierzchnia gruntu ok. 6,5 ha, powierzchnia użytkowa budynków – blisko 20 tys. m2.
 7. Współpraca przy wycenie portfela nieruchomości dla jednego z wiodących banków w Polsce – ok. 60 wycen nieruchomości zlokalizowanych na terenie całego kraju, dla potrzeb sprzedaży oraz księgowych.
 8. Wycena portfela nieruchomości i oszacowanie stawek czynszu/ dzierżawy powierzchni zlokalizowanych na terenie całej Polski dla jednej z wiodących i najbardziej rozpoznawalnych marek z branży gastronomicznej.
 9. Współpraca przy wycenie portfela nieruchomości dla jednej z największych instytucji finansowych w Polsce – ok. 50 wycen nieruchomości zlokalizowanych na terenie całego kraju, dla potrzeb sprzedaży oraz księgowych.
 10. Dla naszego Klienta – jednego z największych europejskich producentów szyb zespolonych wyceniliśmy fabryki w kilku lokalizacjach w Polsce – łącznie – ok. 21 ha, ponad 90 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków.
 11. Sporządziliśmy wyceny nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby branży paliwowej w dziewięciu lokalizacjach w Polsce, o łącznej wartości ok. 1 mld zł.
 12. Współpraca przy wycenie portfela nieruchomości rolnych na terenie woj. zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łącznie ok. 400 działek ewidencyjnych i blisko 9 tys. ha.

W Nowym Roku bogatsi o nowe doświadczenia czekamy na kolejne ciekawe i wymagające wyzwania zawodowe.

Katarzyna Młynarczyk | Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa