Ratowanie firmy przed skutkami pandemii – jak to zrobić?

Odszkodowanie za lockdown - restrukturyzacja - upadłość

Odszkodowanie za lockdown

Restrukturyzacja. Ratunek przed upadłością.

Upadłość firmy. Kiedy i jak to zrobić.

 

Odszkodowanie za lockdown:
wyliczenie strat i utraconych korzyści

Odszkodowanie za lockdownKorzystając z wieloletniego doświadczenia w sporządzaniu opinii, uwzględniających aspekty ekonomiczne i prawne: (wyceny nieruchomości komercyjnych, ruchomości, przedsiębiorstw, wierzytelności) oraz doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem (sporządzania biznesplanów i planów restrukturyzacyjnych), oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców w określeniu wartości odszkodowań z tytułu „lockdownu”. Już na etapie składania pozwu skorzystaj z naszego doradztwa.

Lockdown – jaka kwota odszkodowania?

Pandemia wpłynęła nie tylko na życie i zdrowie Polaków. Odcisnęła również duże piętno na działalności gospodarczej wielu branż. Istotną rolę miało w tym zamknięcie gospodarki, czyli „lockdown”. Mając wieloletnie doświadczenie jako biegli sporządzający różnego rodzaju wyceny (szczególnie jako biegli sądowi powoływani przez sąd) rozumiemy perspektywę, z której sąd będzie rozstrzygał o kwocie odszkodowania. Naszym dodatkowym atutem jest pełnienie funkcji syndyka powoływanego i nadzorowanego przez sąd. W ramach tej funkcji mamy do czynienia z wieloma zagadnieniami prawno – ekonomicznymi dotyczącymi majątku przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Odszkodowanie za lockdown może dotyczyć…

…zarówno poniesionej straty (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans). O ile kwestia wartości poniesionych strat nie powoduje szczególnych problemów, to sytuacja jest bardziej złożona, jeśli chodzi o utracone korzyści. Nie wystarczy porównać wyników przedsiębiorstwa z czasu pandemii z wynikami z roku 2019. Należy przeanalizować wiele innych czynników, które będzie brał pod uwagę sąd, innych niż sam „lockdown” – sama pandemia, koniunktura gospodarcza, sezonowość branży, sytuacja indywidualna przedsiębiorstwa.

Z tego powodu warto już na etapie składania pozwu skorzystać z profesjonalnego doradztwa. W jego ramach doradzimy, jak należy udokumentować straty i utracone korzyści, a także przygotujemy opinię w której określimy wielkość odszkodowania. Skontaktuj się z naszymi ekspertami >> 

Szymon Mojzesowicz i Norbert Banaszek
Szymon Mojzesowicz i Norbert Banaszek

 

Restrukturyzowanie to ratunek przed upadłością

Restrukturyzacja firmy - ratunek przed upadłościąSłowo „restrukturyzacja” robi w Polsce zawrotną karierę. Niewątpliwie związane jest to z problemami, których doświadczają obecnie przedsiębiorcy. Spowolnienie gospodarcze i recesja to czas, w którym słabości firm stają się bardziej widoczne. Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych to początek drogi do uzdrowienia przedsiębiorstwa. W Polsce rocznie przeprowadza się 800 postępowań.

Czym jest restrukturyzacja? To grupa działań zmierzających do wyciągnięcia firmy z kłopotów finansowych (chodzi zwykle o płynność finansów). Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości firmy. Działania restrukturyzacyjne zmieniają strukturę majątku firmy (sprzedaż lub likwidacja pewnych zasobów). Zabezpieczają umowy pozwalające na prowadzenie działalności (np. leasing).  Pozwalają na odroczenie terminu spłaty zobowiązania finansowego, rozłożenie jego płatności na raty lub zmniejszenie wysokości. Restrukturyzacja to także ochrona przed egzekucjami komorniczymi. Wszystko to potrzebne jest, aby zredukować potencjalne zagrożenia dla płynności finansowej spółki. Restrukturyzacja firmy daje czas na „naprawę”. Za sprawą doradcy pozwala na wdrożenie planu ratunkowego. Daje także możliwość porozumienia się z wierzycielami, od których zależy los firmy z kłopotami.

Dążąc do jak najszybszego zakończenia postępowania warto współpracować ze sprawnym doradcą restrukturyzacyjnym, który odpowiada m.in. za przygotowanie spisu wierzycieli, planu, pozyskanie ewentualnego dofinansowania.

 

Upadłość firmy – kiedy i jak to zrobić?

Upadłość firmy - kiedy i jak to zrobić?

Firma straciła płynność finansową, a zobowiązania są już tak duże, że nie ma szans na ich spłacenie. Plan restrukturyzacyjny nie ma szans na powodzenie. Czas na postępowanie upadłościowe. Wniosek do sądu o upadłość składa dłużnik albo wierzyciel. Następnie powoływany jest tymczasowy nadzorca sądowy, który bada sytuację Spółki (czy są wystarczające środki na ogłoszenie upadłości). Wraz z ogłoszeniem upadłości syndyk przechodzi do likwidacji majątku.

W momencie ogłoszenia upadłości upadają wszystkie zabezpieczenia i egzekucje, nawet jeśli komornik już wystawił tą rzecz na sprzedaż. O ogłoszeniu upadłości informuje Monitor Sądowy i Gospodarczy. Wierzyciele mają od tego momentu 30 dni na dokonanie zgłoszeń wierzytelności, jeśli chcą uzyskać kwoty z postępowania. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą się nie dostaną nic z masy upadłości, a jeśli zgłoszą się zbyt późno, mogą zostać pominięci albo obciążeni kosztami zgłoszenia.

Wraz z upadłością powstaje masa upadłości, którą syndyk próbuje sprzedać na zasadach egzekucyjnych. Aby przedsiębiorstwo nie straciło na wartości, syndyk musi czasami po ogłoszeniu upadłości dalej prowadzić działalność. Jest to częsta praktyka, np. przy upadających deweloperach, którzy rozpoczęli inwestycje, ale utracili płynność finansową.

Upadłość firmy oznacza zwykle koniec wszystkiego – znanej od lat marki, setek miejsc pracy, zaplanowanych inwestycji i nadziei inwestorów. To czarny scenariusz każdego zarządu firmy. Postępowanie upadłościowe nie musi jednak oznaczać utraty dorobku całego życia.

Potrzebujesz doradztwa i pomocy w przygotowaniu wniosku upadłościowego? Napisz lub zadzwoń do naszych ekspertów

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa