14 listopada

Różne podejścia i metody wyceny mogą…

Różne podejścia i metody wyceny mogą prowadzić do uzyskania podobnej wartości rynkowej. Dla nieruchomości o zróżnicowanym charakterze i funkcjach warto spojrzeć z kilku stron.

Eksperci Lege Advisors zrealizowali dużą wycenę nieruchomości komercyjnej o zróżnicowanym charakterze i funkcji, użytkowanej na cele produkcyjno-przemysłowe.

Na nieruchomości znajdowały się budynki w zróżnicowanym stanie technicznym. Część z nich wpisana była do rejestru zabytków i objęta ochroną konserwatorską. Dodatkowo, w skład nieruchomości wchodziły niezabudowane grunty, na których możliwe było zrealizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość cechowała się bardzo atrakcyjną lokalizacją, w centrum jednego z większych polskich miast. Na potrzeby wyceny przeanalizowano rynek lokalny pod kątem nieruchomości podobnych oraz zbadano potencjał dochodowy nieruchomości.

Dodatkowo, zbadano także możliwy scenariusz zmiany funkcji nieruchomości i adaptacji na cele mieszkaniowe, z uwzględnieniem koniecznych do poniesienia kosztów. Finalna wartość rynkowa była wypadkową różnych podejść i metod wyceny.

Magdalena Pudło
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa