10 marca

Rzetelna wycena a problemy z dłużnikiem

Najczęściej przy realizacji tego typu wycen mamy pełną współpracę z dłużnikiem w pozyskiwaniu danych. Jednak nie zawsze tak jest. Dłużnik przekazuje wprawdzie dane o kluczowych aktywach, umożliwia wizję, ale w pewnym momencie przestaje dostarczać dalszych informacji.

Czy możliwe jest zatem dokonanie rzetelnej wycena przedsiębiorstw przy ograniczonej współpracy? Przepisy prawa upadłościowego przewidują możliwość złożenia wniosku pre-pack’owego przez wierzyciela, czyli teoretycznie bez udziału dłużnika. Ale co z możliwością wyceny firmy w takiej sytuacji?

W przypadku ograniczonej współpracy z dłużnikiem, tj. umożliwienia wizji nieruchomości, otrzymanie przynajmniej części istotnych zestawień i danych księgowych, taka wycena jest możliwa. Jednak czasami będzie wymagała przyjęcia pewnych założeń i ewentualnego uzupełnienia, np. w oparciu o ustalenia tymczasowego nadzorcy sądowego.

Rzetelna wycena dużego przedsiębiorstwa

W przypadku wielu przedsiębiorstw brak jakichkolwiek danych, innych niż ogólnodostępne, lub brak możliwości dokonania wizji nieruchomości, nie będzie możliwe sporządzenie rzetelnej wyceny. Tym samym w wielu sytuacjach możliwość złożenia kompletnego wniosku pre-pack przez wierzyciela bez współpracy z dłużnikiem może okazać się praktycznie niemożliwa.

Być może dlatego z powodu podobnych trudności zdecydowaną większość wniosków jest składana przez dłużników. Według raportu Fundacja Court Watch Polska (Court Watch Poland Foundation) pt. „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania” w pierwszych dwóch latach funkcjonowania procedury przygotowanej likwidacji (2016-2017) na 54 sprawy, w których sąd zatwierdził wniosek o upadłość, 48 było wszczętych z wniosku dłużnika. Tylko 6 z wniosku wierzyciela.

Norbert Banaszek

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa