13 sierpnia

Specyfika wyceny wierzytelności od osób fizycznych

Na zlecenie jednego z syndyków wykonaliśmy wycenę wierzytelności na potrzeby postępowania upadłościowego. Zlecenie oprócz wierzytelności od osoby prawnej (spółki) obejmowało również wierzytelności od osoby fizycznej. Należy zwrócić uwagę, że wycena wierzytelności od osób fizycznych ma swoją specyfikę i odróżnia się od wyceny wierzytelności od osób prawnych.

W przypadku wierzytelności od osób prawnych, czy ułomnych osób prawnych, jest szansa uzyskać pewne dane o ich funkcjonowaniu. Przede wszystkim o ich sytuacji ekonomiczno – finansowej z informacji publicznie dostępnych np. w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. W przypadku wyceny wierzytelności osób fizycznych, czy nawet osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest zdecydowanie trudniej. Dane o sytuacji majątkowej dłużnika będącego osobą fizyczną nie są publicznie dostępne. Sprawia to, że wyceniający wierzytelności musi dokładnie przeanalizować te informacje, które są możliwe do pozyskania, np. o miejscu i stanowisku pracy dłużnika w razie posiadania ich przez zleceniodawcę.

Specyfika wyceny wierzytelności od osób fizycznych

W przypadku wierzytelności od osób fizycznych na potrzeby wyceny, jest również analizowana charakterystyka dotychczasowego regulowania zobowiązań oraz ewentualnie przebieg postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych. Podsumowując, trzeba mieć na uwadze, że każda wycena wierzytelności od osoby fizycznej może być inna i do każdej należy podchodzić indywidualnie.

Autor: Łukasz Łupiński

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa