21 stycznia

Szacowanie wartości składnika majątku w procedurze pre-pack

Pre-pack polega na zatwierdzeniu przez sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników stanowiących znaczną jego część, w ramach postępowania upadłościowego (art. 56 Prawo upadłościowe).

Taka forma sprzedaży może okazać się szczególnie korzystna dla wszystkich zainteresowanych, w wypadku sprzedaży ciągle funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dzięki sprzedaży w ramach pre-pack istnieje możliwość płynnego przejęcia przedsiębiorstwa dłużnika przez nabywcę i kontynuację działalności, względnie bez zakłóceń.

Szacowanie wartości składnika majątku w procedurze pre-pack

Oszacowanie wartości składnika majątku

W trakcie procesu i przygotowania w ramach procedur pre-pack, nie można pominąć elementu jakim jest oszacowanie wartości składnika majątku, który ma być przedmiotem sprzedaży. Wycenie podlegają nieruchomości, środki trwałe i wszelkie inne składniki przedsiębiorstwa. Rzeczoznawca majątkowy podejmuje działania przede wszystkim wobec obiektów z grup 0-2 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. mówiąc w uproszczeniu nieruchomości. Z kolei w ramach wyceny ruchomości, wyceniane będą środki trwałe, klasyfikowane w ramach grup 3-8.

Poza indywidualną wyceną poszczególnych grup składników majątku, konieczna jest naturalnie ich kompleksowa ocena, w postaci oszacowania całego przedsiębiorstwa. W praktyce jednak bywa to o wiele bardziej skomplikowane i powyższe działania przenikają się.

Mając na uwadze fakt kontynuacji działania przedsiębiorstwa na tym etapie niezbędna okazuje się współpraca pomiędzy tymi trzema zespołami. Wyceniający ruchomości szacuje ich indywidualne wartości, rozpoznając ich rynek indywidualnie. Natomiast proces wyceny przedsiębiorstwa rozpatruje cały podmiot jako sprawną jednostkę produkcyjną. Działania międzyzespołowe polegają zatem na wykonaniu oględzin w sposób umożliwiający (poza celem oszacowania indywidualnych wartości) zbadanie możliwości kontynuacji działania, czyli wykonania podstawowego due dilligence technicznego.

Zintegrowany sposób wyceny

Wyceniający poza wyceną indywidualnych składników majątku wespół z wyceną przedsiębiorstwa rozpatrują całe ciągi technologiczne, stwierdzając czy np. maszyna kluczowa została wyłączona z toku produkcji i zabrana przez leasingodawcę.

Zintegrowany sposób wyceny i kooperacje pomiędzy zespołami wycen nieruchomości, ruchomości (pozostałych środków trwałych) oraz przedsiębiorstw, daje pełen obraz i spina w całość szereg informacji, dając obraz wycenianego podmiotu. Kooperacja na tych płaszczyznach pozwala zrealizować zamówienie dające pełen obraz podmiotu, co pozwoli spełnić przesłankę umożliwiającą przeprowadzenie sprzedaży w trybie pre-pack.

Takie kompleksowe podejście i szerokie spojrzenie na wyceniane przedsiębiorstwo jest standardem jakie oferuje klientom Lege Advisors w ramach wykonywanych usług.

Tomasz Jagiełło – rzeczoznawca ds. wyceny ruchomości  w Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa