Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
"Unia Europejska da firmom drugą szansę"
8 października

„Unia Europejska da firmom drugą szansę”

Pod koniec ubiegłego roku Parlament Europejski uzgodnił z Radą UE treść dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzeń. Dyrektywa wskazuje na konieczność wyższej specjalizacji sędziów, zarządców oraz elektronizację postępowań. Finalizacja procesu legislacyjnego to dobra okazja na przypomnienie kluczowych zapisów tego projektu  prawnego.”

Więcej informacji w poniższym artykule: http://inwestycje.pl/biznes/Unia-Europejska-da-firmom-druga-szanse;342229;0.html

Pozostałe wpisy na blogu