8 października

Upadłość konsumencka- czy oznacza stratę mieszkania?

Po ogłoszeniu upadłości cały majątek należący do zadłużonego staje się masą upadłości. Ustalenie, co znajduje się w tej masie i jaka jest jej wartość należy do syndyka. Robi on spis inwentarza i oszacowanie majątku. Następnie składniki masy sprzedawane są w celu zaspokojenia wierzycieli. Dotyczy to także miejsca zamieszkania osoby upadłej.

Po ogłoszeniu upadłości, sposób i czas korzystania z lokalu przez osoby w nim zamieszkałe, określa sędzia komisarz. W praktyce często zgadza się on na zamieszkiwanie przez upadłego i jego bliskich do czasu zbycia przez syndyka. Jeśli nie ma takiej decyzji, sąd na wniosek upadłego może wyodrębnić kwotę potrzebną na wynajem lokalu (z kwoty sprzedaży mieszkania/domu) na okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka – upadła osoba nie straci mieszkania

Kiedy taka sytuacja jest możliwa?

Przede wszystkim potrzebny jest do tego układ z wierzycielami. Jeśli upadły udowodni im i sędziemu, że układ zapewni osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, sędzia może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Postanowienie o takim zgromadzeniu sędzia wydaje na wniosek dłużnika. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może postanowić o wstrzymaniu likwidacji majątku upadłego. W tym właśnie sprzedaży mieszkania.

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa