4 kwietnia

Upadłość konsumencka

W marcu 2020 r. weszła w życie “nowa” upadłość konsumencka.  Zmieniła ona całkowicie dotychczasowy system upadłości konsumenta.

Od marca osoby fizyczne mogą łatwiej i szybciej ogłosić upadłość, ale pojawiło się także więcej formalności. Zmieniły się np. formularze wniosku o upadłość. Obecnie trzeba podać więcej informacji starając się o upadłość konsumencką.

Pamiętajmy, teraz szybciej i łatwiej uzyskamy ogłoszenie upadłości, ale trudniej będzie uzyskać oddłużenie. Eksperci serwisu Upadanie.pl pomogą przygotować wniosek o upadłość konsumencką 2020. Udzielą także porad prawnych i podpowiedzą, jakie są dla Ciebie najlepsze rozwiązania. 

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Kto może skorzystać?

Upadłość konsumencka 2020 powstała dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą (małe i średnie firmy). Jest także dla członkowie zarządów spółek prawa handlowego. Od marca 2020 r. dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą.

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach.

Ile kosztuje nowa upadłość 2020?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszt upadłości konsumenckiej 2020 to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką pozostałe koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to cena przygotowania wniosku, która oscyluje od 2000 do nawet 16 000 zł.

Jak wygląda procedura upadłości konsumenckiej

1) Składamy wniosek o upadłość konsumencką do sądu rejonowego (wydział gospodarczy ds. upadłości).
2) Następnie sprawdzany jest stan faktyczny dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że doszło do niewypłacalności
3) Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wtedy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
4) Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka.

Nowe przepisy upadłości konsumenckiej
Jak wygląda upadłość konsumencka?

Czy możliwe jest całkowite umorzenie zobowiązań?

Jest możliwe, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje na to, że jest trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat. W tym przypadku zajęcie komornicze nie zawsze jest wyznacznikiem. Pomimo zajęcia Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu zobowiązań. Wśród sytuacji, które wskazują na możliwość umorzenia zobowiązań jest: długotrwała choroba, duża liczba osób na utrzymaniu, brak możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy oraz inne przypadki, które nie są przejściowe i nie pozwalają na ustalenie jakiegokolwiek planu spłaty.

Umorzenie zobowiązań upadającego

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze.

Upadanie konsumentów 2020 – przenoszenie majątku

Sąd, który decyduje o upadłości analizuje czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek.

Upadłość konsumencka a małżeństwo

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2020 jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy upadłość można ogłosić raz w życiu?

Otóż nie. Można to zrobić częściej, jednak nie wcześniej niż 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej wskutek której umorzono część lub całość długu.

Zapytaj także o Wniosek o upadłość spółkiWniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]