4 kwietnia

Upadłość konsumencka 2021

Czym jest upadłość konsumencka 2021? Weszła w życie w marcu 2020 roku i zmieniła całkowicie dotychczasowy system upadłości konsumenta.

Od marca osoby fizyczne mogą łatwiej i szybciej ogłosić upadłość, ale pojawiło się także więcej formalności. Zmieniły się np. formularze wniosku o upadłość. Obecnie trzeba podać więcej informacji starając się o upadłość konsumencką.

Pamiętajmy, teraz szybciej i łatwiej uzyskamy ogłoszenie upadłości, ale trudniej będzie uzyskać oddłużenie. Eksperci serwisu Upadanie.pl pomogą przygotować wniosek o upadłość konsumencką 2021. Udzielą także porad prawnych i podpowiedzą, jakie są dla Ciebie najlepsze rozwiązania. 

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Kto może skorzystać?

Upadłość konsumencka 2021 powstała dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą (małe i średnie firmy). Jest także dla członkowie zarządów spółek prawa handlowego. Od marca 2020 r. dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są traktowani w taki sam sposób jak konsumenci. Mogą więc ogłosić upadłość na podobnych zasadach, jak robią to osoby fizyczne, niezależnie, czy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą.

Ile trwa postępowanie w upadłości konsumenckiej?

Przepisy prawa upadłościowego nie podają konkretnych terminów. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Można jednak przyjąć, że od momentu złożenia wniosku upadłościowego musimy poczekać 2-3 miesiące na jego przyjęcie lub odrzucenie przez sąd. Całość postępowania może zamknąć się w 6 miesiącach.

Ile kosztuje nowa upadłość 2021?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszt upadłości konsumenckiej 2021 to w teorii 30 zł, które trzeba wnieść w ramach opłaty sądowej. Chcąc jednak mieć wsparcie w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką pozostałe koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej to cena przygotowania wniosku, która oscyluje od 2000 do nawet 16 000 zł.

Jak wygląda procedura upadłości konsumenckiej

1) Składamy wniosek o upadłość konsumencką do sądu rejonowego (wydział gospodarczy ds. upadłości).
2) Następnie sprawdzany jest stan faktyczny dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że doszło do niewypłacalności
3) Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wtedy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
4) Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka.

Upadłość konsumencka 2021

Czy możliwe jest całkowite umorzenie zobowiązań?

Jest możliwe, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje na to, że jest trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat. W tym przypadku zajęcie komornicze nie zawsze jest wyznacznikiem. Pomimo zajęcia Sąd może zdecydować o całkowitym umorzeniu zobowiązań. Wśród sytuacji, które wskazują na możliwość umorzenia zobowiązań jest: długotrwała choroba, duża liczba osób na utrzymaniu, brak możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy oraz inne przypadki, które nie są przejściowe i nie pozwalają na ustalenie jakiegokolwiek planu spłaty.

Umorzenie zobowiązań upadającego

Sąd może podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadającego. Wówczas zobowiązania te zostaną zawieszone na okres 5 lat. Jednak nie wszystkie zobowiązania dłużnika mogą być umarzane. Dotyczy to: alimentów, finansowania szkody wynikającej z przestępstwa/wykroczenia oraz renty odszkodowawcze.

Upadanie konsumentów 2021 – przenoszenie majątku

Sąd, który decyduje o upadłości analizuje czy przed złożeniem wniosku upadłościowego nie doszło do przeniesienia całego majątku lub jego części na inne osoby. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, Sąd może unieważnić umowy przenoszące majątek.

Upadłość a małżeństwo

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2021 jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy upadłość można ogłosić raz w życiu?

Otóż nie. Można to zrobić częściej, jednak nie wcześniej niż 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości konsumenckiej wskutek której umorzono część lub całość długu.

1. Brak majątku przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Mit ten związany jest z praktyką upadłościową firm. W tym przypadku musi istnieć jakiś majątek, aby skutecznie przeprowadzić postępowanie upadłościowe. Upadłość konsumencka rządzi się innymi przepisami, które wskazują, że koszty pokrywa Skarb Państwa. Brak majątku u konsumentów nie jest przeszkodą w oddłużeniu. Często nawet ułatwia sprawne
przeprowadzenie postępowania.

2. Długi po upadłości konsumenckiej trzeba spłacać

To mit rozpowszechniany przez niektóre firmy windykacyjne oraz antywindykacyjne (pomagają zadłużonym poznać swoje prawa i możliwości wobec działań wierzycieli, windykatorów i komorników). Pierwsze mają na celu zapobieganie ogłoszeniu upadłości, a co za tym idzie umorzeniu długów. Drugie chcą zwiększenia swoich zysków, gdyż koszt przeprowadzenia postępowania upadłościowego względem wszystkich wierzycieli jest o wiele mniejszy od prowadzenie regularnych negocjacji z poszczególnymi wierzycielami. Przykładowy koszt całego postępowania zamknie się w kilku tysiącach złotych. Antywindykacja potrafi kosztować do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

3. Kosztami syndyka obciążony upadły

Praca syndyka generuje koszty poprzez zawiadomienia, prowadzoną dokumentację i podejmowanie stosownych czynności. Koszty te są początkowo pokrywane przez zaliczkę ze strony Skarbu Państwa, a następnie z zajęć dokonywanych przez syndyka lub w ramach ewentualnego planu spłaty. Wydatki te nie mają bezpośredniego wpływu na sytuację upadłego. – Koszty syndyka są traktowane na równi z pozostałym zadłużeniem i w ramach realizacji planu spłaty są regulowane jako pierwsze. Nie wpływają na podwyższenie planu spłaty, a na mniejsze zaspokojenie wierzycieli. A przede wszystkim, podlegają umorzeniu względem upadłego. – wyjaśnia Przemysław Furmanek z serwisu Upadanie.pl.

4. Umorzeniu podlegają tylko długi z kredytów i pożyczek

Katalog długów podlegających umorzeniu jest bardzo szeroki. Łatwiej wskazać zobowiązania, które nie będą anulowane. Są to: alimenty, grzywny, obowiązki naprawienia szkody i odszkodowania zasądzone w sprawach karnych. Kasacji podlegają więc wszystkie zaległości kredytowe, pożyczkowe, niepopłacone rachunki, leasingi, a także zaległości względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Po upadłości nie będzie można nic posiadać

Przeciwnicy upadłości konsumenckiej wskazują, że powoduje ona ubezwłasnowolnienie, które ogranicza dożywotnio prawo do posiadania majątku. Jest to nieprawda. UK ma pomóc osobie fizycznej powrócić do normalnego funkcjonowania. Stąd po zakończeniu planu spłaty nie ma przeszkód, aby były bankrut nabywał nieruchomości, samochody, czy inne dobra materialne.

Zapytaj także o Wniosek o upadłość spółkiWniosek o pre-pack

Poleć tę stronę w Social Mediach

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]