16 grudnia

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH VS. WARTOŚĆ GRUNTU

Cel – celem tego opracowania jest zbadanie zależności pomiędzy niezabudowanymi działkami budowlanymi a wykończonymi domami (obie wartości dotyczą tej samej nieruchomości). Obie szacowane wartości odniesione są do 1 mkw odpowiednio powierzchni użytkowej lub powierzchni gruntu. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka widać zależność pomiędzy tymi dwoma zmiennymi, zastosowanie analizy matematycznej i statystycznej do zbadania względnych zachowań zmiennych pozwala na przygotowanie narzędzia do wstępnej identyfikacji nieruchomości w budowie które, będąc przeciętnymi na tle rynku, plasują się poza średniorynkowymi trendami. Narzędzie takie może być bardzo pomocne we wstępnym procesie oceny ryzyka zabezpieczenia.

Podejście/metodologia – Metodologia badania opiera się na matematycznych / statystycznych metodach analizy wyników wycen nieruchomości przeprowadzonych dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy bankowego m. in. przeprowadzono test rangowy Spearmana, test Pearsona i test regresji w zależności pomiędzy zmiennymi.

Wyniki – Istnieje silna zależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Jest możliwe pokazanie na wykresie obszaru, który wskazuje zakres wartości osiąganych przez domy dla założonej wartości gruntu.
Innowacyjność/wartość – Przeprowadzone badanie stanowi dodatkową podstawę analizy rynku. Badanie zaprojektowano jako podejście matematyczne, w oparciu o założenie lokalizacyjnie niezależnego rozkładu jednostkowych wartości nieruchomości. Dodatkowo badanie wykazało zasadność analizy wyekstraktowanej wartości samych naniesień, opartych pośrednio na danych rynkowych (porównanie transakcji nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych).

Plik do pobrania: RELATIONSHIP-BETWEEN-RESIDENTIAL-PROPERTY-VALUE-AND-LAND-VALUE-by-Szymon-Mojzesowicz-LEGE-ARTIS.

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa