9 marca

Wpływ ESG na stopę dyskontową i proces wyceny przedsiębiorstw

W kontekście rosnącej roli kryteriów ESG (Environmental, Social, Governance) w biznesie, ich wpływ na stopę dyskontową staje się istotnym elementem w procesie wyceny przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone przez Deloitte oraz analiza opublikowana przez KPMG rzucają światło na to, jak wskaźniki ESG wpływają na percepcję ryzyka i wartości firmy przez rynek.

Stopa dyskontowa odzwierciedla oczekiwania inwestorów w odniesieniu do ryzyka i przyszłych zwrotów z inwestycji. Firmy z wysokimi ocenami ESG są często postrzegane jako mniej ryzykowne, co może skutkować niższą stopą dyskontową. Niższa stopa dyskontowa zwiększa obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych, co prowadzi do wyższej wyceny przedsiębiorstwa. To wskazuje na bezpośredni związek między zaangażowaniem w działania ESG a korzyściami finansowymi dla firm.

Wpływ ESG na stopę dyskontową i proces wyceny przedsiębiorstw

Podstawa Analizy

Wnioski w tym artykule opierają się na dwóch kluczowych źródłach: opracowaniu Deloitte oraz analizie KPMG. Te dokumenty zapewniają gruntowny przegląd wpływu ESG na wycenę przedsiębiorstw, podkreślając, jak wysokie wyniki ESG mogą przyczyniać się do wyższych wycen poprzez obniżenie stopy dyskontowej.

Implikacje dla Przedsiębiorstw i Inwestorów

Przedsiębiorstwa powinny rozważyć inwestycje w ESG nie tylko z perspektywy etycznej i regulacyjnej, ale również jako strategiczną decyzję, która może przynieść realne korzyści finansowe poprzez wpływ na stopę dyskontową. Dla inwestorów, zrozumienie, jak ESG wpływa na wyceny firm, jest kluczowe do dokonywania świadomych wyborów inwestycyjnych, które uwzględniają potencjalne ryzyka i zwroty.

Podsumowanie

Opracowania Deloitte i KPMG jasno wskazują, że ESG jest znaczącym czynnikiem wpływającym na stopę dyskontową i wycenę przedsiębiorstw. W czasach, gdy odpowiedzialność społeczna i zarządzanie stają się coraz ważniejsze dla oceny stabilności i perspektyw firm, zrozumienie i integracja ESG w strategiach biznesowych i inwestycyjnych staje się kluczowa dla maksymalizacji wartości i zrównoważonego sukcesu.

Aneta Pałdyna – Lege Advisors

Źródło:
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/financial-advisory/articles/does-a-company-ESG-score-have-a-measurable-impact-on-its-market-value.html
https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2022/08/esg-w-wycenie-przedsiebiorstw.html

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa