15 kwietnia

Wycena ruchomości dla Syndyka – najważniejsze czynniki

Wycena dla syndyka? Coraz częściej zwracają się do nas Syndycy w sprawie przygotowania opinii o wartości ruchomości wchodzących w skład masy upadłości podmiotów.

Prowadzone dotychczas projekty pozwoliły określić dwa kluczowe pytania, które są najistotniejsze dla przygotowywanej takiej opinii:

  • czy podmiot pracuje?
  • czy wiemy, co wchodzi w skład masy?

Wycena dla syndyka

Wycena dla syndyka – problemy

Jeśli zakład pracuje, to oznacza, że będzie możliwe potwierdzenie sprawności lini technologicznych i prawidłowego funkcjonowania. A to ma bezpośredni wpływ na szacowaną wartość.

Jeśli podmiot został zamknięty – nie pracuje i nie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników – znacznie komplikuje to pracę wyceniającego. Często mamy do czynienia z podmiotami, które nie działają od wielu miesięcy i nie jest możliwe potwierdzenie ich kompletności linii. Nie jest też możliwe potwierdzenie ich sprawności, co musi zostać wyraźnie zasygnalizowane w opinii.

Wykonywana jest również szczegółowa wizja lokalna majątku podlegającego opinii. Szczególnie zwraca się uwagę na stan techniczny maszyn oraz wpływu przestoju na ich możliwe ponowne uruchomienie.

Drugą kwestią jest, czy znane są składniki majątku, które mają podlegać opinii. W niektórych przypadkach zlecana jest inwentaryzacja, która stanowi podstawę do opinii i jest jednym z załączników składanych do sądu. Uzyskanie szczegółowego zestawienia majątku podlegającego wycenie bywa kłopotliwe. Z jednej strony wiemy czym dana firma dysponowała w oparciu o ewidencję środków trwałych.

Z drugiej strony nie wiemy, czy jest ona aktualna, choćby ze względu na sytuację w jakiej znajduje się podmiot. Wielokrotne ustalenie dokładnej listy przedmiotów podlegających wycenie jest bardzo pracochłonnym zadaniem.

Wycena dla syndyków metodą porównawczą

Wskazane ustalenia oraz szczegółowo wykonana wizja lokalna, pozwalają na dokonanie analizy rynku oraz niezbędne obliczenia. Zdecydowana większość przygotowywanych dla Syndyków wycen wykonana jest metodą porównawczą (rynkową). Podejście metodą porównawczą polega na analizie bieżących cen ofertowych lub transakcyjnych. Analiza wskazuje najbardziej prawdopodobne ceny sprzedaży wycenianego środka technicznego.

Takie działania realizowane są dla wszystkich pozycji podlegających wycenie. W efekcie uzyskany zbiór danych stanowi podstawę do określenia wartości wraz ze stosownym opisem i uzasadnieniem.

Tomasz Jagiełło
Rzeczoznawca ds. wyceny ruchomości
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa