Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Wycena pakietu 50 tysięcy wierzytelności
15 marca

Wycena pakietu 50 tysięcy wierzytelności

Na zlecenie jednego z dużych podmiotów zajmujących się obsługą wierzytelności wykonaliśmy wycenę pakietu wierzytelności na potrzeby jego sprzedaży. Pakiet obejmował ponad 50 tys. wierzytelności, które wynikały z umów pożyczek z osobami fizycznymi.

Wycena pakietu 50 tysięcy wierzytelności

Wyceniane wierzytelności były w różnym stanie: windykowane polubownie, windykowane przymusowo (zarówno na etapie postępowań sądowych, jak i komorniczych) oraz uznane za nieściągalne.

Wierzytelności miały niskie jednostkowe wartości nominalne. W związku z tym w wycenie jedną z istotnych kwestii były relatywnie duże koszty jednostkowe dalszej windykacji w stosunku do wartości pakietu. Oczywiście zostało to uwzględnione w wycenie.

W związku z zakresem dostępnych danych oraz obszernością pakietu, wycena wierzytelności bazowała na analizie historycznych wpływów tego portfela.

Łukasz Łupiński
Starszy analityk finansowy
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu