15 marca

Wycena pakietu 50 tysięcy wierzytelności

Na zlecenie jednego z dużych podmiotów zajmujących się obsługą wierzytelności wykonaliśmy wycenę pakietu wierzytelności na potrzeby jego sprzedaży. Pakiet obejmował ponad 50 tys. wierzytelności, które wynikały z umów pożyczek z osobami fizycznymi.

Wycena pakietu 50 tysięcy wierzytelności

Wyceniane wierzytelności były w różnym stanie: windykowane polubownie, windykowane przymusowo (zarówno na etapie postępowań sądowych, jak i komorniczych) oraz uznane za nieściągalne.

Wierzytelności miały niskie jednostkowe wartości nominalne. W związku z tym w wycenie jedną z istotnych kwestii były relatywnie duże koszty jednostkowe dalszej windykacji w stosunku do wartości pakietu. Oczywiście zostało to uwzględnione w wycenie.

W związku z zakresem dostępnych danych oraz obszernością pakietu, wycena wierzytelności bazowała na analizie historycznych wpływów tego portfela.

Łukasz Łupiński
Starszy analityk finansowy
Lege Advisors

Pozostałe wpisy na blogu

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy.

    Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]