Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
Wycena pakietu wierzytelności przedsiębiorstwa
12 kwietnia

Wycena pakietu wierzytelności przedsiębiorstwa

W ramach wyceny przedsiębiorstwa zleconej przez syndyka sporządziliśmy także oszacowanie pakietu wierzytelności przysługujących temu przedsiębiorstwu. Pakiet obejmował ponad 500 wierzytelności od ponad 50 podmiotów.

Nominalna kwota całego pakietu to około 4 mln złotych. Największa pojedyncza wierzytelność opiewała na kwotę ponad 100 tys. zł. Najstarsze wierzytelności pochodziły nawet z 2010 roku.

Wycena pakietu wierzytelności

Przedsiębiorstwo prowadziło bardzo zróżnicowaną działalność: produkcyjną, handlową i usługową. Podobnie, jak w wielu innych naszych wycenach, podmioty od których przysługiwały Spółce wierzytelności były bardzo zróżnicowane:

  • zarówno powiązane jak i niepowiązane;
  • o różnych formach prawnych: spółki z o. o., akcyjne, jawne, cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, osoby fizyczne, gospodarstwa rolne, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasto na prawach powiatu), Komenda Wojewódzka Policji, Nadleśnictwo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czy nawet Gminne Spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej”.

Ciekawym zagadnieniem w tej wycenie był fakt, że część z tych należności nie tylko nie była wymagalna, ale terminy wymagalności były stosunkowo odległe. Kwestia ta również została uwzględniona za pomocą dyskontowania.

Wierzytelności miały różny status: przedawnione, windykowane polubownie i windykowane na ścieżce sądowej.

Łukasz Łupiński
specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw
Lege Advisors | Consultants & Valuers Advisors

Pozostałe wpisy na blogu