Anna Kowalczyk

Rzeczoznawca majątkowy / Valuer
Anna Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunku Budownictwo, specjalizacja Geotechnika oraz podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawiePosiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6724 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr MI/ŚE/2685/2011 nadane przez Ministra Infrastruktury. Znajduje się na prowadzonej przez Związek Banków Polskich liście rzeczoznawców uprawnionych do wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności bankowych. Interesuje się ekonomią i psychologią. Z wyceną nieruchomości związana jest od 2016 roku.

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa