Łukasz Łupiński

Absolwent studiów magisterskich i inżynierskich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Geodezja i Kartografia. Ukończył również studia licencjackie na kierunku „finanse i rachunkowość” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent rzeczoznawcy majątkowego oraz asystent biegłego rewidenta. W branży nieruchomości  od 2015 roku, w branży finansów od 2018 roku.

Interesuje się ekonomią, czyli zarządzaniem. W wolnym czasie lubi podróżować i czytać książki.