Mariusz Milczarek

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz Podyplomowego Studium Wyceny Nieruchomości na tej samej uczelni. Posiada doświadczenie w wycenie nieruchomości. Z branżą związany od 2012 roku. Pracował na stanowisku specjalisty ds. wyceny nieruchomości. Obecnie Specjalista ds. Wyceny.