Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/disable-recaptcha-cf7/inc/disable-recaptcha.php on line 132
I kwartał w Dziale Analiz Nieruchomości: 200 zakończonych realizacji
13 kwietnia

I kwartał w Dziale Analiz Nieruchomości: 200 zakończonych realizacji

Dział Analiz Nieruchomości Lege Advisors zakończył pierwszy kwartał 2021 roku. Liczba realizacji wykonanych w tym czasie – 200 – potwierdza wciąż dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości oraz dynamiczny rozwój DAN w strukturach spółki. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych opracowań z pierwszego kwartału bieżącego roku.

Katarzyna Młynarczyk
Katarzyna Młynarczyk – Manager Działu Analiz Nieruchomości

Na zlecenie międzynarodowej kancelarii doradczej wykonaliśmy wyceny dwóch nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 10 tys. m2 i powierzchni gruntu ok. 27 tys. m2, położonych na Śląsku.

Na zlecenie jednego z największych sprzedawców części samochodowych w Polsce wykonaliśmy operat szacunkowy z określenia wartości zespołu budynków o funkcji magazynowo – biurowej o łącznej powierzchni ponad 26 tys. m2 na terenie aglomeracji warszawskiej.

Dokonaliśmy wyceny środków trwałych (nieruchomości) do wyceny przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją modułów dla branży hotelowej. Nieruchomości obejmowały dwa nowoczesne obiekty biurowo-produkcyjne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 25 tys. m2 znajdujące się na terenie województwa pomorskiego.

Zrealizowaliśmy wycenę kilku nieruchomości obejmujących zakład produkcyjny o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 25 tys. m2 oraz budynki rezydencjonalne posiadające dostęp do linii brzegowej jeziora o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1000 m2 położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa z branży spożywczej).

– Dla klienta instytucjonalnego dokonaliśmy wyceny gruntu inwestycyjnego umożliwiającego zrealizowanie inwestycji deweloperskiej dla kilku budynków mieszkalnych, znajdującego się w okolicach Pruszkowa.

Przeprowadziliśmy wycenę aktywów jednego z największych zakładów przemysłu chemicznego w kraju. Powierzchnia wycenianych gruntów przekroczyła 300 ha, a powierzchnia ponad 240 budynków – powyżej 200 tys. m2 zabudowy. Zrealizowany projekt należy do jednych z największych prowadzonych dotychczas przez naszych ekspertów.

Dla potrzeb przejęcia nieruchomości i wznowienia działalności jednego z największych zakładów przemysłu metalurgicznego w kraju przygotowaliśmy szczegółowe opracowanie Due Dilligence. Analiza objęła między innymi szczegółową analizę stanu technicznego zabudowań, dostępności nieruchomości, stanu maszyn i ruchomości, stanów magazynowych, a także złożone analizy zdolności produkcyjnych.

Przygotowaliśmy również wycenę nieruchomości obejmujących kompleks hal produkcyjno-chłodniczych położonych w województwie kujawsko-pomorskim, w rejonie powiatu brodnickiego. Przedmiotowe obiekty o łącznej powierzchni około 12 tys. m2 zlokalizowane są na nieruchomościach o łącznej powierzchni ponad 5 ha.

Zrealizowaliśmy wycenę portfela nieruchomości komercyjnych o zróżnicowanych typach funkcjonalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju dla potrzeb Klienta z branży usług dotyczących wierzytelności i windykacji.

Przygotowaliśmy wycenę inwestycji deweloperskiej planowanej na terenie Warszawy, nieruchomości ujętej w gminnej ewidencji zabytków – o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,6 tys. m2.

Katarzyna Młynarczyk
Manager Działu Analiz Nieruchomości

Pozostałe wpisy na blogu