16 kwietnia

Dobry początek roku w zaległościach przedsiębiorstw

32,56 mld zł warte były zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków na koniec lutego 2020 r. Udział firm z problemami w spłacie zobowiązań wyniósł 5,9 proc. – wynika z wstępnego bilansu otwarcia stanu zaległości przedsiębiorstw w statystykach BIG InfoMonitor oraz BIK przed pandemią.

Kwota płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł od grudnia 2019 r. wzrosła jedynie o 310 mln zł (1 proc.) m.in. dzięki spadkowi przeterminowanych płatności budownictwa. Udział niesolidnych płatników wśród firm pozostał na niezmienionym poziomie.

Rok 2020 zapowiadał się naprawdę nieźle. Udział firm z problemami we wzajemnych rozliczeniach od grudnia 2019 r. nie zmienił się. Po tym jak w czwartym kwartale spadł z 6,2 proc. do 5,9 proc. dalej utrzymał się na tym poziomie. Z kolei kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła przez styczeń i luty o 310 mln zł, to niemal dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie zeszłego rokumówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.Przyszłość rodzi jednak obawy. Już widać, że konsekwencje pandemii są dla gospodarki bardzo dotkliwe i przełożą się na płynność finansową wielu firm, powodując, że nie będą one w stanie regulować zobowiązań tak jak wcześniej. W bardzo trudnym położeniu znalazł się transport, który już w minionym roku notował znaczące przyrosty zaległości wobec swoich kontrahentów. Nie jest dobrze w obsłudze rynku nieruchomości, której sparaliżowany handel czy firmy mogą nie uregulować czynszu. Jeszcze gorzej aktualnie jest w branży zakwaterowania i gastronomi. Cierpi większość usług skupionych w branży Pozostałe usługi czy też w Działalności profesjonalnej i naukowej, które jeszcze w lutym świeciły przykładem, jeśli chodzi o solidność płatniczą. Udział nierzetelnych płatników wynosił tu około 3 procentdodaje.

(BIG InfoMonitor)

Pozostałe wpisy na blogu

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia 9:00-17:00
Adres
Adres Al. W. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa